Aktualności

Z wyrazami głębokiego smutku przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Pawłowskiego, założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Piotrze, dziękujemy Ci za Twoje serce, za Twoje działania. Zawsze byłeś i będziesz dla nas inspiracją. Będzie nam brakowało Twojej siły, charyzmy...
Czytaj dalej

WARSZTAT NA TEMAT EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU DZIECI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE NA TEMAT EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU DZIECI

Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. Program warsztatu: - prezentacja objawów wykorzystywania seksualnego u dzieci i sposoby ich rozpoznawania; - omówienie przypadku dziecka wykorzystanego seksualnie jako ilustracja zastosowania poszczególnych technik diagnostycznych oraz próba analizy  i interpretacji materiału zebranego w toku diagnozy...
Czytaj dalej

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

Celem warsztatu jest kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich u rodziców doświadczających problemów wychowawczych w kontakcie z nastolatkiem ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bez przemocy. W ramach warsztatu rodzice będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób rozmawiać z dziećmi w okresie dojrzewania, jak mądrze stawiać granice, co...
Czytaj dalej

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Celem warsztatu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie rodziców z zasadami wychowania opartego na koncepcji komunikacji Porozumienia bez Przemocy stworzonej przez M. Rosenberga i wykorzystanie ich w sytuacjach konfliktowych z dziećmi. Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą:
  • podnieść swoje kompetencje wychowawcze,
  • nauczyć się...
Czytaj dalej