Programy i Kampanie

Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach kryzysowych w rodzinie

Głównym celem jest pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach silnych konfliktów rodzicielskich oraz pomoc rodzinom zagrożonym przemocom.  Program skierowany jest  do:
  • dzieci w sytaci konfliktu rodzinnego nieradzące sobie ze złością i agresją oraz mających trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • rodzin z trudnościami wychowawczymi związanymi z relacją rodzic-dziecko oraz rodzic-rodzic,
  • rodziców dotkniętych kryzysem związanym z rozpadem rodziny oraz zmianą...
Czytaj dalej

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany jest  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. Przewidziane działania: 1. Zespół ds. Profilaktyki Przemocy - konsultacje...
Czytaj dalej