Zarząd

Mirosława Kątna Przewodnicząca

Agata Jarzyna Wiceprzewodnicząca

Jolanta Graczyk-Ogdem Wiceprzewodnicząca

Anna Marcinkiewicz Sekretarz

Magdalena Stachowiak Skarbnik

Beata Kolska-Lach Członek

Karolina Budzik Członek