Monthly Archives: lipiec 2024

Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu

Cel zadania to udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, doświadczającej trudnych sytuacji życiowych, depresji czy kryzysów poprzez pierwszą pomoc psychologiczną oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów we wspieraniu ich dziecka w kryzysie....

Czytaj dalej

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na cykl zajęć warsztatowych „Super Ja!”

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na cykl zajęć warsztatowych „Super Ja!”,  których motywem przewodnim będzie:
- wzmacnianie zdrowego poczucia własnej wartości,
- wspieranie pozytywnego myślenia o sobie,
- zwiększanie wiary we własne możliwości i umiejętności.

Jeśli Twoje dziecko ma trudność w dostrzeganiu swoich mocnych stron lub krytyczny stosunek wobec siebie, to te...

Czytaj dalej

Skip to content