13 czerwca 2012

13 czerwca 2012

Nasza kolejna akcji “Przedszkole przyjazne maluchom” 2012 Zapraszamy do udziału rodziców i przedszkola.

3

 

Patronat medialny nad projektem objęli:

onet-poprawione

radiobajka

DO POBRANIA: 

Ankieta dla osoby zgłaszającej Placówkę
Ankieta dla Rodziców / Opiekunów

Zobacz plakat:
5

 

Regulamin

I edycji “Przedszkole przyjazne maluchom

 

Regulamin I edycji projektu Przedszkole przyjazne maluchom

(odnowiony 10.10.2012)

 

1.    Postanowienia wstępne:

 

a. Regulamin określa: cel projektu, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania placówek (przedszkoli niepublicznych) do projektu, kryteria oraz sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach oceny i przyznania certyfikatu.

 

b. Projekt jest realizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka – organizację pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod nr KRS 0000099511.

 

2.    Cel projektu Przedszkole przyjazne maluchom

 

Celem jest przyznanie Certyfikatu Przedszkola przyjaznego maluchom przedszkolom,
które spełniają kryteria opisane poniżej. Organizator chce promować idee dobrych przedszkoli, które korzystnie kształtują rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Chcemy
w ten sposób promować spełniające najwyższe standardy placówki niepublicznych przedszkoli na terenie całego województwa mazowieckiego.

 

3.    Warunki uczestnictwa w projekcie Przedszkole przyjazne maluchom

 

Do udziału w I edycji projektu mogą przystąpić placówki z terenu całego województwa mazowieckiego, spełniające następujące warunki formalne, w tymwymagania Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 

Placówka zgłoszona do projektu musi spełniać następujące warunki:

 

a. Podmiot jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

b. Zgłaszający posiada wszelkie zgody, w tymzaświadczenie o wpisie do ewidencji, zawierające:

 

· nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,

· datę i numer wpisu do ewidencji,

· nazwę i typ szkoły lub placówki,

· osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

· adres.

 

c. Firma spełnia wymagania określone prawem polskim oraz podlega nadzorowi polskich instytucji (PIH, Sanepid itd.).

 

d. Przesłanie ankiety rejestracyjnej wraz z dowodem uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
jest podstawą do przyjęcia placówki do projektu i oceny. Za informacje zawarte w ankiecie odpowiedzialność ponosi Zgłaszający. Zgłaszający ma obowiązek podania dokładnej nazwy Przedszkola oraz dodatkowo, przysłania statutu placówki.

 

e. Jednorazowa i całościowa oplata rejestracyjna wynosi 500 zł.( pięćset złotych) i całkowicie przeznaczona jest na program pomocy dzieciom- podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Koszt diagnozy i terapii to 3000 zł ( trzy tysiące złotych), zatem  udział 6 przedszkoli oznacza realną pomoc jednemu dziecku.

 

f. Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie skanu dowodu uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

 

g. Wpłaty należy dokonywać na konto KOPD: Raiffeisen Bank Polska S.A

nr konta: 56 1750 0009 0000 0000 0094 6389.

 

h. Udział w projekcie zakłada wsparcie działalności charytatywnej KOPD poprzez dokonanie wyżej wymienionej opłaty. Środki finansowe przeznaczane są na:

· bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną;

· diagnozę dzieci wykorzystywanych seksualnie;

· mediacje rodzinne;

· terapię psychologiczną dziecka i rodziny;

· porady prawne i psychologiczno-pedagogiczne.

 

Koszt pomocy jednemu dziecku to 3000zł. Zebrane dzięki temu projektowi fundusze pozwolą nam pomagać potrzebującym maluchom, których liczba w ostatnich latach drastycznie wzrosła.

 

  1. Zasady zgłaszania placówek do projektuPrzedszkole przyjazne maluchom

 

Podmioty gospodarcze mogą zgłaszać przedszkola do projektu w terminie październik 2012 r. –listopad 2012 r.

 

Aby przystąpić do projektu, należy przesłać listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną naprojekty@kopd.pl do KOPD:

 

1.    wypełnioną ankietę rejestracyjną (wzór ankiety stanowiZałącznik nr 1) wraz ze skanem uiszczenia opłaty rejestracyjnej i statutem placówki;

2.    co najmniej 4 ankiety wypełnione przez opiekunów/ rodziców Państwa placówki
(wzór ankiety stanowi 
Załącznik nr 2); ankieta musi być podpisana czytelnie imieniem, nazwiskiem osoby wypełniającej; wyniki ankiet i zamieszczone tam opinie
będą uwzględnione w procesie oceny placówki;

3.    Zdjęcia w formacie minimum 15 x 21 dokumentujące pracę przedszkola i jego zalety.

 

Na życzenie placówki zgłoszenie do projektu może zostać utajnione.

 

Wzory ankiet dostępne są na stronie www.kopd.pl

Ankiety można również otrzymać faxem lub mailowo po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 22 626 94 21, 504 190 740 lub mailowym projekty@kopd.pl

 

Informacja o przyjęciu placówki do projektu zostanie przekazana zgłaszającemu mailowo
w ciągu 7 dni od daty otrzymania ankiety rejestracyjnej wraz z wymienionymi powyżej załącznikami.

  1. Kryteria, kolejność i sposób oceny:

 

Informacja o projekcie pojawi się na stronie internetowej organizatora.

 

Zgłoszone do projektu placówki z terenu całego województwa mazowieckiego będą następnie oceniane na podstawie:

 

· Informacji w ankiecie zgłoszeniowej, informacji z ankiet rodziców/ opiekunów, informacji na stronie internetowej placówki, informacji na profilach społecznościowych placówek, zdjęć.

· Opinii przedstawicieli Kapituły projektu, podczas której ocenione zostaną:

a.      atmosfera, położenie, wygląd przedszkola (opis warunków: metraż, ilość sal, ogródek/plac zabaw);

b.      kwalifikacje kadry pedagogicznej (w tym np. dyżur psychologa) oraz program edukacyjny, w tym np. realizacja komunikacji bez przemocy, programy edukacyjne, przygotowanie do rozstania z rodzicami, zajęcia dodatkowe;

c.      wyposażenie placówki w produkty przyjazne dziecku (zabawki bezpieczne, atestowane, mające pozytywne opinie instytucji i/lub organizacji);

d.      dbanie o zdrowie maluszków (dyżur lekarski, zdrowe odżywianie).

 

Certyfikaty przyznawane będą przez Kapitułę projektu złożoną ze specjalistów i autorytetów związanych z przedmiotem projektu.

 

Po zebraniu danych i ich ocenie, Kapituła przyzna wybranym placówkom
Certyfikat Przedszkola przyjaznego maluchom w I edycji 2012/2013 r.

Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania lub nie, dowolnej liczby certyfikatów w danej edycji projektu.

 

  1. Kapituła projektu

 

Małgorzata Berwid  publicystka, dziennikarka pedagog, scenarzystka i reżyserka programów dla dzieci.

Dr Aleksandra Piotrowska psycholog dziecięcy, Uniwersytet Warszawski

Paulina Smaszcz- Kurzajewska dziennikarka telewizyjna

Mirosława Kątna  psycholog kliniczny, Komitet Ochrony Praw Dziecka

Magdalena Stachowiak pedagog, Komitet Ochrony Praw Dziecka

Przedstawiciel tytułu Bliżej przedszkola

 

7.    Placówki z certyfikatem mają prawo do:

 

·         posługiwania się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka i certyfikatem przez okres jednego roku; prawo do używania logo i certyfikatu ma tylko certyfikowana placówka;

·         współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o przyznanym certyfikacie dla danej placówki;

·         pamiątkowego Dyplomu;

·         wspólnej akcji promocyjnej, m.in. w formie listy przedszkoli certyfikowanych
na stronie www.kopd.pl
 oraz informacji prasowej w mediach.

 

8.    Korzyści dla przedszkola, jakie niesie za sobą otrzymanie certyfikatu.

·         Nagrody rzeczowe: klocki, zestawy dla przedszkolaków, książki, audiobooki, naklejki ścienne do udekorowania sal, artykuły papiernicze dla dziec,

·         Zaopatrzenie przedszkola w prasę branżową np. „Bliżej Przedszkola”

·         Warsztaty/seminaria dla wychowawców z zakresu umiejętności wychowawczych prowadzone przez najlepszych specjalistów z KOPD,

·         Oznakowanie przedszkola specjalnymi banerami  „Przedszkole Przyjazne Maluchom” z logiem KOPD.

·         Promocja placówek w internecie

  9.    Kalendarz projektu Przedszkole przyjazne maluchom:

 · październik 2012 r.: listopad 2012 r. – ogłoszenie projektu, zebranie zgłoszeń;

· grudzień 2012 r.: styczeń 2013 r. – ocena zgłoszeń przez Kapitułę; możliwe jest także zorganizowanie wizyt Kapituły na bieżąco;

· luty 2013 r. przyznanie certyfikatów I edycji 2012/2013 na specjalnie zorganizowanej Gali; poinformowanie laureatów oraz wszystkich uczestników.

 

10. Dane kontaktowe:

 

Magdalena Stachowiak

Pedagog, Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Środków

Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, 00–629 Warszawa, Zespół PR i Pozyskiwania Środków

Tel. 22 626 94 21,

Tel. kom. 504 190 740,

Fax. 22 745 71 80

Regulamin do pobrania

Powrót

Skip to content