Ankieta: utrudnianie dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica na tle spraw rozwodowych

Ankieta: utrudnianie dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica na tle spraw rozwodowych

Zwracam się z prośbą do rozwodzących się i rozwiedzionych w okresie ostatnich 15 lat Rodziców małoletnich dzieci oraz do ich już pełnoletnich Dzieci z obszaru całej Polski o udział w badaniu naukowym. Pozyskane w ankiecie informacje mają posłużyć do przeprowadzenia części badawczej rozprawy doktorskiej, przygotowywanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dotyczy wpływu różnych rozwiązań prawnych na zminimalizowanie utrudniania dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica na tle spraw rozwodowych.

Ankieta ma charakter anonimowy, co ma uniemożliwić identyfikację osoby fizycznej na podstawie danych w ankiecie. Natomiast opcjonalne jest wskazanie danych osobowych, takich jak informacji kontaktowych i z akt sądowych, które umożliwią ewentualne przeprowadzenie pogłębionego wywiadu lub dokonanie przeglądu akt sądowych.

W podziękowaniu za poświęcenie cennego czasu na wypełnienie ankiety, podsumowanie zbiorczych wyników ankiety zostanie wysłane do osób, które wyrażą takie życzenie pod koniec ankiety. Ankieta jest rozbudowana ale zawiera jedynie niezbędne pytania dla osiągnięcia celu badania naukowego, które zostały pogrupowane w ośmiu (ankieta dla Rodzica) i w pięciu (ankieta dla Dziecka pełnoletniego) blokach różniących się informacji.

Uzyskanie dzięki Tobie wiarygodnych informacji zmierza do tego, aby w sposób naukowy potwierdzić lub zaprzeczyć wynikającą z przeglądu literatury i orzecznictwa nieskuteczność aktualnych rozwiązań prawnych, służących ochronie dziecka w sytuacji utrudniania mu kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica i ewentualnie dostarczyć decydentom naukowych argumentów do wprowadzenia w prawie preferowania pieczy naprzemiennej.

z podziękowaniami

autor ankiety i badania naukowego

Robert Grzelakowski

Link do ankiety https://forms.gle/BZ9rPL1JHvRpC1gQ7

Powrót

Skip to content