Bezpłatne wsparcie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Bezpłatne wsparcie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin (oraz poszczególnych ich członków m.in. dzieci i młodzieży), w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez tworzenie warunków do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie zdrowych/konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich wśród uczestników programu. Projekt adresowany jest do osób (dorosłych, dzieci, młodzieży) i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zagrożone lub dotknięte problemem uzależnienia od alkoholu, a także rodziny gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu.

Zadanie jest skierowane do mieszkańców dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy.

Bezpłatne wsparcie:
indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno-wychowawcze
poradnictwo socjalno-bytowe
mediacje rodzinne

Działanie jest prowadzone w sposób zdalny oraz stacjonarny w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy ul. Oleandrów 6.

Powrót

Skip to content