Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st.Warszawy

Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st.Warszawy

Komitet Ochrony Praw Dziecka

w ramach programu

„Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st.Warszawy”

zaprasza

 członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

na:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne (osobiste, telefoniczne, mailowe)
 • indywidualne konsultacje prawne (osobiste, telefoniczne, mailowe)
 • konsultacje grupowe (otwarta grupa konsultacyjno-superwizyjna prowadzona przez psychologa i prawnika, na której będzie można omówić trudne przypadki i wymienić doświadczenia);Terminy spotkań grupy konsultacyjno-superwizyjnej:
  14 września – godz. 13:30-16:00
  23 września – godz. 8:00-10:30
  14 października – godz. 8:00-10:30
  26 października – godz. 13:30-16:00
  4 listopada – godz. 8:00-10:30
  16 listopada – godz. 13:30-16:00
  2 grudnia – godz. 8:00-10:30
  14 grudnia – godz. 13:30-16:00
 • szkolenia:
 1. „Konflikt w rodzinie a przemoc w rodzinie – kryteria diagnostyczne” (28-29.09.2015, w godzinach 9-17)
 2. „Diagnostyka dzieci i młodzieży z podejrzeniem wykorzystania seksualnego w rodzinie” (29-30.10.2015, w godzinach 9-17)
 3. „Specyfika przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”
  (23-24.11.2015, w godzinach 9-17)
 4. „Psychopatologia osoby stosującej przemoc – kontakt ze sprawcą przemocy”
  (14-15.12.2015, w godzinach 9-17)

Spotkania odbywają się w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy ul. Oleandrów 6

Zapisy i dodatkowe informacje:
tel. (22) 626-94-19

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content