Dzieci pod Ochroną

Dzieci pod Ochroną

Komitet Ochrony Praw Dziecka wraz z Fundacją Dzieci Niczyje, Kidprotect.pl, Itaką oraz Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ustanowił Porozumienie „Dzieci pod Ochroną”. Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” zostało zawiązane w kwietniu 2007. w celu współpracy z międzynarodową organizacją International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami o wymiarze międzynarodowym.

Porozumienie zajmować się będzie m.in. działaniami na rzecz:
– dostosowywania prawa polskiego dot. przestępstw przeciwko dzieciom do standardów m-nar.
– uniemożliwienia płacenie za pornografię dziecięcą kartami kredytowymi
– szkolenia policji i innych służb w celu lepszego zwalczania przestępstw przeciwko dzieciom
– podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń społecznych i internetowych
wymierzonych w dzieci
– współpracy z ICMEC, Interpolem i innymi instytucjami międzynarodowymi przy konkretnych przypadkach uprowadzeń, pornografii lub innych przestępstw o wymiarze międzynarodowym.

Powrót

Skip to content