GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA  RODZICÓW I DZIECI W KRYZYSIE ROZSTANIA

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA  RODZICÓW I DZIECI W KRYZYSIE ROZSTANIA

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz ich dzieci w wieku wczesnoszkolnym do udziału w równolegle prowadzonych grupach terapeutycznych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Spotkania grup adresowane są zarówno do dzieci, jak i rodziców, którzy są w trakcie lub po rozwodzie czy rozstaniu oraz szukają pomocy psychologicznej zarówno dla siebie, jak i dla swojego dziecka.

Mamy nadzieję, że udział dzieci w spotkaniach grupy pozwoli im:

  • odreagować różne emocje, jak złość, smutek, żal, które mogą pojawiać się w związku z problemami rodzinnymi i zmniejszyć napięcie związane z sytuacją rozwodową rodziców
  • wzmocnić poczucie własnej wartości
  • nabyć umiejętności rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami i z dorosłymi
  • podtrzymać więzi z rodzicami
  • odbudować zaufania do osób dorosłych
  • przekonać się, że nie są osamotnione ze swoimi problemami

Spotkania grupy dla dzieci prowadzone będą w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem zabawy i omówieniem bieżących spraw dzieci.

Zależy nam na udzieleniu wsparcia rodzicom, którzy:

  • są gotowi przyjrzeć się swoim osobistym doświadczeniom i przeżyciom związanych z kryzysem rozstania
  • doświadczają trudności w wychowaniu dzieci, chciałyby zrozumieć ich przyczyny i znaleźć sposoby radzenia sobie
  • chcą lepiej zrozumieć swoje dzieci i ich zachowania, nauczyć się rozpoznawać ich uczucia, potrzeby możliwości i ograniczenia
  • są zainteresowani uzyskaniem wsparcia w aktualnie przeżywanych problemach oraz poszukiwania rozwiązań z innymi uczestnikami grupy

Cotygodniowe spotkania grupy będą odbywać się w środy w godzinach 17:00 – 19:30 przez 10 tygodni. Rozpoczynają się 20 września, a kończą 29 listopada 2017 roku. Przed rozpoczęciem spotkań grup zapraszamy zarówno rodzica, jak i dziecko na konsultację kwalifikującą do udziału w grupie. Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

Do udziału dziecka w grupie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców!
Bez zgody obojga rodziców udział w grupie nie będzie możliwy!

Kontakt: (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.

Udział w grupie jest bezpłatny! UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzące grupę rodziców: Agata Jarzyna i Karolina Budzik
Prowadzące grupę dziecięca: Magdalena Leszek i Patrycja Kurowska-Kowalczyk

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

logotypclaim_czerony_pl_

Powrót

Skip to content