I Konferencja z cyklu „Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych” – Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania.

I Konferencja z cyklu „Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych” – Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania.

Slajd1

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

i Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Konferencja odbyła się w dniu 24 września 2015 w godzinach  9.30-15.30 , a jej celem była prezentacja metod pracy z rodziną w kryzysie rozstania z punktu widzenia specjalistów takich jak: psycholodzy, prawnicy i mediatorzy, którzy na co dzień pomagają rodzinom i dzieciom w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny (w załączeniu program konferencji).

Podczas konferencji zaprezentowano i promowano dobre praktyki, które pomagają zarówno dziecku jak i rodzicom w przejściu tego trudnego okresu jakim jest rozwód, rozstanie bądź separacja.

Konferencja była też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodzinami, które są w trakcie rozwodu i rozstania.

Konferencja realizowana na ramach projektu „Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej rodzin w kryzysie rozstania” i współfinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Untitled-1

 Patronatem honorowym konferencję objęli

Slajd2

 

 

Materiały do pobrania:

Agata Jarzyna_Główne założenia i kierunki pracy z rodziną w rozstaniu.

Aleksandra Ejsmont_Rola profesjonalnego pełnomocnika w sprawach rodzinnych.

Alicja Ziemiańska_Rola kuratora sądowego w sprawach o kontakty-dobre praktyki.

Grzegorz Kostka_Problematyka porwań rodzicielskich – z doświadczeń Fundacji Itaka

Janusz Kaźmierczak_Żródła oporu w mediacji.

Karolian Budzik_Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców.

Kondrad Sobczyk _ Emocje w mediacji – budowanie zrozumienia pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami.

Magdalena Szumowska_Rola mediatora w systemie wsparcia rodziny. Współpraca z ekspertami zewnętrznymi.

Patrycja Kurowska-Kowalczyk Fałszywe podejrzenie wykorzystania seksualnego w konflikcie okołorozwodowym.

Robert Ofiara_Nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi-aspekt materialnoprawny i procesowy.

Tamara Pocent_Potrzeby dziecka w mediacji.

 

Powrót

Skip to content