Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komitet Ochrony Praw Dziecka informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pn. Stworzenie,  rozbudowa i bieżąca aktualizacja techniczna platformy edukacyjnej  w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SFERA LDZ Sp. z o.o. sp.k
ul. Piramowicza 9/4, 90-254 Łódź
NIP 7251677577

Powrót

Skip to content