Komitet Ochrony Praw Dziecka już od 40 lat tworzy świat przyjazny dziecku!

Komitet Ochrony Praw Dziecka już od 40 lat tworzy świat przyjazny dziecku!

„Otwarte drzwi do szpitali dziecięcych”, „Najlepszy lek MAMA”, ”Wychowywać bez bicia”, „Do przedszkola bez płaczu”, „O serce dla ucznia”, „Wychowywać z poszanowaniem praw”, „Wyłączenie dziecka z konfliktu rozwodowego”, „Żeby sieroty przestały być sierotami”, „Moja mama, mój tata, ich rozwód”, „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” – to tylko kilka akcji i kampanii Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który od początku istnienia ma na celu przeciwstawienie się krzywdzeniu i złemu traktowaniu dzieci. Komitet był pierwszą tego typu organizacją w Europie Wschodniej. Aby symbolicznie zainaugurować rok jubileuszowy Komitetu 15 grudnia br. gdy zapadnie zmrok Pałac Kultury i Nauki w Warszawie zaświeci się na zielono!

Świętować będziemy cały rok. W planach uroczysta Gala jubileuszowa z udziałem Przyjaciół w maju, inne mniejsze i większe niespodzianki artystyczne, specjalna edycja „Kawy z Gwiazdą”, aukcje, koncert online, debata o prawach dziecka, warsztaty prawne, również stałe wydarzenia jak Gala Konkursu Świat Przyjazny Dziecku czy też Gala Konkursu Kancelaria Przyjazny Dziecku, będą miały specjalny jubileuszowy charakter – zapowiada Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Manager ds. PR i Promocji, Członek Zarządu Krajowego KOPD.

Na początku była nieobojętność na krzywdę dziecka

Idea powołania Komitetu „poczęła się – jak w swoich wspomnieniach napisała Maria Łopatkowa, założycielka Komitetu – „ze zmowy ludzi nieobojętnych na krzywdę dziecka. To oni w poczuciu bezsilności szukali sojuszników. Pisali, dzwonili, wołali. Tak tworzył się Komitet zanim jeszcze powstał”.

Komitet powstał w czasach „gorącej atmosfery” „Solidarności”. Zjazd założycielski odbył się 21 listopada 1981 r., na którym ustalono, że pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego odbędzie się 13 grudnia!

I odbyło się, nielegalnie.

– Od samego początku główna zasada naszego funkcjonowania brzmiała „od dziecka do problemu”, tak więc oprócz działań interwencyjnych – indywidualnych podjęliśmy się od razu długofalowych działań zmierzających do zmian systemowych – podkreśla Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD. – Zaczęliśmy postulować czy wręcz promować formę mediacji rodzinnych, badania diagnostyczne dziecka i rodziny w sytuacji rozwodowej z naszej inicjatywy zaczęły uwzględniać tzw. wolę dziecka i jego więź emocjonalną z każdym z rodziców; zainicjowaliśmy regulacje prawne dotyczące kontaktów dziecka z dziadkami; z naszej inicjatywy doszło do odstąpienia z tzw. egzekucji komorniczych, czyli przymusowego odbierania dzieci przez komornika; przyczyniliśmy się do wprowadzenia przepisu zakazującego rozdzielania rodzeństwa – wylicza Mirosława Kątna.

Powołaliśmy przy Komitecie Ośrodek Interwencji i Mediacji. W naszych oddziałach terenowych istnieją również Ośrodki Mediacji i Interwencji, gdzie specjaliści pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, zwłaszcza w sytuacji rozwodu. Najnowszy duży projekt to Akademia Dobrego Rozstania – przewodnik „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” i platformę edukacyjną dla rodzin, które znajdują się w procesie rozstania i specjalistów z nimi pracujących. Zapraszamy do odwiedzenia Akademii: www.akademiarozstania.pl.

Na straży praw dziecka

Komitet od lat promuje prawa dziecka, stawia na edukację i profilaktykę. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy specjalistów w całej Polsce na temat praw i potrzeb dzieci w kryzysie. Doprowadziliśmy do wzmocnienia systemu mediacji rodzinnych w Polsce jako jednego z ważniejszych instrumentów pomocy dzieciom w kryzysie rozstania. Przygotowaliśmy do prowadzenia mediacji pracowników i wolontariuszy KOPD, specjalistów z innych instytucji i organizacji pozarządowych.

– Mieliśmy swój konkretny udział w tworzeniu Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie aktywnie uczestniczyliśmy w sprawozdawaniu się do ONZ ze stanu przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka w Polsce.

W naszym kraju przez wiele lat trwały prace, konsultacje, odbywały się debaty przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, mediów w sprawie projektu powołania Rzecznika Praw Dziecka. Byliśmy aktywni w tych działaniach i propagowaliśmy pogląd, że specyfika spraw dziecięcych i walka o prawa dziecka wymaga odrębnego, poważnego urzędu i reprezentacji – wskazuje Mirosława Kątna. Przewodnicząca KOPD była w gronie społecznych doradców Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, aktywnie komentuje w mediach kwestie dotyczące praw dziecka i dziecięcego świata.

Jak działamy?

Od 40 lat robimy wiele, by tworzyć świat przyjazny dziecku:

– wspieramy rodziców w mądrym, odpowiedzialnym rodzicielstwie;

– prowadzimy diagnozę i terapię dzieci krzywdzonych;

– udzielamy porad i informacji prawnych;

– uczymy jak przygotować dzieci do rozstania rodziców;

– udzielamy konsultacji psychologicznych;

– prowadzimy grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym;

– organizujemy warsztaty rozwoju umiejętności rodzicielskich;

– prowadzimy mediacje rodzinne;

– od 20 lat organizujemy Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, który pomaga rodzicom i opiekunom w wyborze książek, zabawek i miejsc przyjaznych dzieciom (www.swiatprzyjaznydziecku.pl). 

Zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, organizujemy warsztaty, prowadzimy grupy psychoedukacyjne, a także szkolenia dla pedagogów, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych. Współpracujemy z biznesem i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Realizujemy kampanie edukacyjne i społeczne,

– Codziennie pomagamy oferując bezpłatną pomoc pedagogiczną, prawną, psychologiczną i mediacyjną. Prowadzimy zbiórki publiczne, aukcje z Gwiazdami, kampanie społeczne, strategiczne projekty, takie jak Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, który ma już 20 lat! – opowiada Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz. – W ramach obchodów roku jubileuszowego szykujemy wiele wydarzeń, spotkań i atrakcji – z pewnością będziemy o nich informować.

Więcej informacji o działaniach Komitetu Ochrony Praw Dziecka: www.kopd.pl

Powrót

Skip to content