Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza serdecznie rodziców, nauczycieli, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi i rodzicami na WYKŁADY OTWARTE.

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza serdecznie rodziców, nauczycieli, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi i rodzicami na WYKŁADY OTWARTE.

Tytuł wykładów: „Co współcześnie zagraża dzieciom ?

Terminy wykładów:
23.11.2023  – godziny 11-14
30.11.2023 – godziny 14-17
7.12.2023 – godziny do ustalenia

Wykłady poprowadzi: MIROSŁAWA KĄTNA – psycholożka, terapeutka, mediatorka, działaczka społeczna konsekwentnie walcząca o prawa dzieci, ich podmiotowe traktowanie, szacunek, godność i mądrość w procesie wychowania.

W wykładach znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

-brak porozumienia w domu (zła atmosfera, problemy komunikacyjne z rodziną)
-konflikty rodzinne (rozwód, rozstanie, etc)
-relacje rówieśnicze (poczucie osamotnienia, brak akceptacji przez grupę rówieśniczą, ucieczka od kontaktów)
-częste sytuacje konfliktowe
-brak poczucia oparcia psychicznego ze strony dorosłych
-trudności i niepowodzenia szkolne, niesatysfakcjonujące wyniki w nauce
Zaburzenia życia emocjonalnego:
-wysoki poziom lęku oraz napięcia psychicznego
-trudności w regulacji emocji
-obniżone poczucie sensu życia; ucieczki od rzeczywistości  (w narkotyki, alkohol, wagary, etc.)
-myśli samobójcze

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: https://forms.gle/JF3cjn6kkvGRZ1QV9

Powrót

Skip to content