Konferencja inaugurująca kampanię „CYBERPRZEMOC – nie jesteś sam!”

Konferencja inaugurująca kampanię „CYBERPRZEMOC – nie jesteś sam!”

10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Nauczycielskiego Colegium Języków Obcych odbyła się konferencja Cyberprzemoc – Nie jesteś sam! Została ona zorganizowana przez IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji region Siedlce w ramach inauguracji kampanii społecznej skierowanej do nauczycieli i uczniów. Patronat nad nią objął Prezydent Miasta Siedlce pan Wojciech Kudelski. Jej partnerami są: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach i Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Patron medialny nad nią objął Tygodnik Siedlecki.

W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia dr Doroty Marczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) i dr Leszka Zakrzewskiego (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) nt. Zagrożenia cyberprzestrzeni – fikcja czy rzeczywistość?, Beaty Humieckiej (Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie) nt. Wpływ cyberprzemocy na rozwój psychologiczny młodzieży. Przyczyny i przeciwdziałanie, mł. aspiranta Adama Rejdaka (Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcyjną Komendy Powiatowej Policji  w Mińsku Mazowieckim) nt. Aspekty prawne cyberprzemocy, Jarosława Dziergowskiego (Szkoła Policealna EXPERTUS) nt. Formy zabezpieczeń w sieci.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, prasy, policji, dyrektorzy siedlceckich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, uczniowie i słuchacze.

20150410_11044720150410_121554

Powrót

Skip to content