Licytacja-zapraszamy

Licytacja-zapraszamy

Pierwsza edycja Licytacji powierzchni reklamowych planowana jest na początek lutego 2008r. Wszystkie szczegóły już niedługo będą dostępne na stronie CR Media Consulting S.A. www.crmedia.pl.

Komitet Ochrony Praw Dziecka po raz pierwszy zorganizował Licytację powierzchni reklamowych w 2004r. Pomysł projektu powstał z potrzeby zebrania środków finansowych  które umożliwiłyby nam udzielenie kompleksowej pomocy większej grupie potrzebujących dzieci.
Dzięki życzliwości i hojności wydawnictw otrzymujemy bezpłatnie powierzchnie reklamowe w popularnych tytułach (m.in. Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Polityka). Następnie powierzchnie wystawiamy na licytacji internetowej z 80% rabatem. Firma, która zaproponuje najwyższą kwotę może wyemitować swoją reklamę w terminie określonym przez Wydawcę. Na dole każdej reklamy umieszczamy formułkę w treści, której dziękujemy wydawnictwu za przekazaną powierzchnię reklamową a firmie, która wygrała licytacje, podziękowania za wsparcie finansowe naszych podopiecznych.

Licytacja przez lata zdobyła popularność dając firmom podwójną korzyść. Po pierwsze oferujemy możliwość zakupu powierzchni reklamowych po atrakcyjnych cenach. Po drugie umożliwiamy rozwijanie działalności społecznej poprzez świadome zaangażowanie w projekty, których celem jest pomoc najmłodszym.

Dotychczas Licytację przeprowadzaliśmy samodzielnie – odbywała się na naszej stronie internetowej, prowadziliśmy rozmowy z wydawnictwami, pozyskiwaliśmy powierzchnie oraz promowaliśmy projekt wśród firm.

W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą CR Media Consulting S.A., która zajmuje się doradztwem w zakresie planowania kampanii radiowych, prasowych i internetowych oraz zakupem mediów w tych obszarach. Licytacja powierzchni reklamowych wpisuje się plany w CR Media, aby wykorzystać Internet do dystrybucji innych mediów, m.in. radio i telewizja. Komitet Ochrony Praw Dziecka pragnie poprzez współpracę rozwinąć zakres działań Licytacji, m.in. nakłonić nowe wydawnictwa do podarowania powierzchni reklamowych oraz rozszerzyć promocje Licytacji wśród firm planujących kampanię medialną.

Powrót

Skip to content