Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania została zawieszona na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc ta jest teraz świadczona zdalnie (przez telefon lub email).  

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej. W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o udzielenie porady na odległość (format: .pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu: nppngo12pragapd@um.warszawa.pl (to adres punktu, który KOPD prowadzi przy ul. Paca 42 w Warszawie).

Przy składaniu wniosku wymagane jest podanie danych osobowych tam wskazanych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu należy zadzwonić pod numer: 19115, gdzie konsultant poprosi o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Pod wskazany numer zadzwoni osoba i przyjmie ustnie złożony wniosek o uzyskanie nieodpłatnej, telefonicznej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:

 • porad dla osób zadłużonych,
 • porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji o formach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz harmonogram udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych lub obywatelskich dostępne na stronie: https://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawnapomoc

Powrót

Skip to content