Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach kryzysowych w rodzinie

Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach kryzysowych w rodzinie

Głównym celem jest pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach silnych konfliktów rodzicielskich oraz pomoc rodzinom zagrożonym przemocom.

 Program skierowany jest  do:

  • dzieci w sytaci konfliktu rodzinnego nieradzące sobie ze złością i agresją oraz mających trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • rodzin z trudnościami wychowawczymi związanymi z relacją rodzic-dziecko oraz rodzic-rodzic,
  • rodziców dotkniętych kryzysem związanym z rozpadem rodziny oraz zmianą sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.

 W ramach pomocy dziecku i rodzinie prowadzimy:

  • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne,
  • coaching rodzicielski,
  • terapię rodzinną i terapię par,
  • grupę terapeutyczna dla dzieci, których rodzice są w kryzysie (przeżywają trudności) związanym ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej,
  • grupę terapeutyczna dla rodziców dzieci z grupy terapeutycznej,
  • grupę dla par zagrożonych przemocą.

Zadanie  realizowane w okresie od 01.07.2016r. do 30.11.2016r.

Udział we wszystkich działaniach projektowych  jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

logo MCPS

Powrót

Skip to content