Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24.01.2013 r. nr 33/ 2013 , Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, w dniach: 2 listopada 2012 roku- 31 styczeń 2013 roku przeprowadził zbiórkę publiczną w sieci 90 sklepów Smyk na terenie całego kraju. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych na dofinansowanie wynagrodzenia psychologów, prowadzących interwencje psychologiczne i udzielających porad psychologicznych oraz pedagoga, udzielającego porad pedagogicznych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, wobec dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz dzieci krzywdzonych. Przychody z tytułu zbiórki publicznej wyniosły: 25 133, 58 PLN. Dzięki wsparciu sponsorów, KOPD nie poniosło żadnych kosztów związanych z przesyłkami pocztowymi oraz przygotowaniem i produkcją legitymacji oraz oznakowań na puszki. Sponsorom akcji – a szczególnie naszemu Partnerowi, sieci sklepów Smyk, wolontariuszom, a nade wszystko ofiarodawcom –czyli wszystkim Państwu, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy! Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc jeszcze większej liczbie dzieci.

Powrót

Skip to content