Podziekowanie

Podziekowanie

Komitet Ochrony Praw Dziecka składa serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w konferencji Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska.

Projekt  realizowany jest przy wsparciu  udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 

Konferencję objęło patronatem Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych.

Swoją obecnością zaszczycili nas i wzięli głos w dyskusji – goście specjalni: Pan Stanisław Chmielewski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Pan Sędzia Robert Zegadło Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości , Pani Jolanta Zagajewska – Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości , Pan Bronisław Czech – Sędzia Sądu Najwyższego , Pani Katarzyna Czayka-Chełmińska – Prezeska Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Pan Maciej Tański – Przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów, Pani Sędzia Ewa Świderska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Pani Lidia Mazowiecka – Ministerstwo Sprawiedliwości, Pani Mecenas Teresa Łaszczuk, Pani Magda Grudziecka – Wiceprzewodnicząca Polskiego Centrum Mediacji.

Bez Państwa zaangażowania i aktywnego udziału realizacja konferencji nie byłaby możliwa.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów, reprezentujących parterów Komitetu Ochrony Praw Dziecka, których wystąpienia zapewniły wysoki poziom merytoryczny konferencji. Tematykę mediacji zaprezentowali Pani Anna Cybulko ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Pan Ivar Markusen z Norwegii w imieniu  Familievernkontor Uranienborg oraz Pan Siegfried Rapp z Niemiec w imieniu BAFM.

Dziękujemy uczestnikom z całej Polski: sędziom, adwokatom, kuratorom sądowym, przedstawicielom komisji sejmowych, mediatorom rodzinnymi, dziennikarzom i pozostałym profesjonalistom  w zakresie pomocy rodzinie.

Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie, zaangażowanie i aktywność. Liczymy, że uczestnictwo w konferencji przyniesie Państwu wymierne korzyści w pracy zawodowej.

Ze swojej strony podejmiemy wszelkie starania aby zaprezentowaną wiedzę, doświadczenie i wnioski z dyskusji wykorzystać do doskonalenia  systemu mediacji Rodzinnych w Polsce.

 

W imieniu organizatorów

Magdalena Rutkiewicz

Dyrektor Biura Zarządu

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

Podsumowanie merytoryczne konferencji  Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska.

 

Prelekcje pokazały nam jak w inny sposób można wprowadzać mediacje rodzinną w rozwiązania prawne i ustawowe. W Norwegii mamy mediację wpisaną w ustawę o zawieraniu związków małżeńskich oraz ustawę o ochronie praw dziecka. Norweskie rozwiązania wpisują pierwszą konsultację mediacyjną jako obowiązkową i bezpłatną. Dalsze podlegają zasadzie dobrowolności stron. Ministerstwo ds. Praw Dziecka, Równości i Inkluzji Społecznej  jest odpowiedzialne za system mediacji rodzinnej w Norwegii, a świadczenie pomocy w ramach mediacji rodzinnej jest bezpłatne. W Niemczech sąd może nakazać parze udział w bezpłatnej sesji informacyjnej na temat mediacji Organizacją, która zrzesza środowisko mediatorów jest powstała w 1992 roku BAFM (Federalne Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych).Aby zagwarantować stronom mediacji wsparcie zarówno w aspekcie psychologiczno-społecznym, jak i prawnym, BAFM zaleca mediacje łączone. Jeżeli to możliwe, osoby prowadzące mediacje powinny być różnej płci, jedna z nich powinna posiadać doświadczenie w dziedzinie psychologii i zagadnień społecznych, druga zaś doświadczenie prawnicze. BAFM kształci i rozwija standardy pracy mediatora rodzinnego proponując specjalistyczne szkolenia 200 godzinne interdyscyplinarne  seminaria ze znaczną ilością zajęć praktycznych.

Wnioski z dyskusji :

—  Skorzystanie z rozwiązań norweskich; zanim para złoży pozew o rozwód skorzysta wcześniej z obligatoryjnej – bezpłatnej sesji informacyjnej na temat mediacji

—  Ważne żeby mediator natychmiast nawiązywał kontakt ze stronami zanim dojdzie do spotkań sadowych- pokazanie  korzyści na pierwszym spotkaniu a później akceptacja stron czy chcą mediacji.

—  Propozycja prowadzenie takich spotkań na terenie sądu oraz zapewnienie zwrotu kosztów wpisu sądowego jeśli strony uzgodniły rozwiązania

—  Upowszechnianie informacji na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów w kampaniach społecznych i materiałach edukacyjnych

—  Rozwijanie rozwiązań pozasądowych – interdyscyplinarne podejście i umocowanie mediacji rodzinnej w rozwiązaniach systemowych

—  Swoboda wyboru mediatora – jeśli tego nie będzie to spowoduje zahamowanie rozwoju mediacji

Powrót

Skip to content