PORANNA grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym

PORANNA grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE PSYCHOEDUKACYJNO-WSPARCIOWEJ DLA  RODZICÓW BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYM (grupa poranna)

Grupa przeznaczona jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem. Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacje to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami  kryzysowymi i trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach.

Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe.

Spotkania grupy będą prowadzone przez dwóch trenerów-psychologów  przez 12 tygodni, w każdy wtorek miesiąca, w godzinach 10.30 – 13.00, w okresie od 28 marca do 20 czerwca 2017 roku.

 Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Beatą Humięcką lub z Panią Patrycją Kurowską-Kowalczyk w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem spotkań grupowych. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

kontakt: (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Centrum Interwencyjne, ul. Oleandrów 6, Warszawa.

Udział w grupie jest bezpłatny!

Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa realizowana jest w ramach programu „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawa

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content