Profilaktyka i edukacja społeczna dla rodzin zagrożonych przemocą.

Profilaktyka i edukacja społeczna dla rodzin zagrożonych przemocą.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą.

Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.

Przewidziane działania:
1.Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki Przemocy
– konsultacje psychologiczne
– coaching rodzinny
– poradnictwo socjalno-bytowe
2. Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Wychowanie bez Przemocy”
3.Warsztat dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą – „Dziecko w rozwodzie”
4.Kampania społeczna

Projekt będzie realizowany stacjonarnie – w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 w Warszawie oraz zdalnie za pośrednictwem komunikatorów (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Powrót

Skip to content