Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Nieporozumienia rodzinne dotyczące codziennych czynności mogą urastać do rangi poważnych problemów, a ich nierozwiązywanie powoduje usztywnienie stanowisk i dalszą eskalację konfliktu, co niejednokrotnie  jest źródłem przemocy w rodzinie.

Jeśli doświadczasz konfliktów rodzinnych:

  • związanych z różnicami zdań między rodzicami
  • związanych z relacją rodzic – dziecko
  • związanych z rozpadem rodziny i koniecznością ustalenia  nowych reguł funkcjonujących między członkami rodziny

Zapraszamy na:
– konsultacje psychologiczne
– mediacje rodzinne
– porady socjalno-bytowe
– porady prawne

Konsultacje psychologiczne pomogą w zrozumieniu mechanizmów konfliktu i dając wsparcie w radzeniu sobie z silnymi emocjami ułatwią zrozumienie potrzeb i emocje dziecka dostarczając wskazówek wychowawczych.

Mediacje rodzinne pomogą w wypracowaniu porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi członkami rodziny.

Porady prawne i porady socjalno-bytowe pomogą zabezpieczyć sytuację prawną i socjalną rodziny.

Pomoc i porady udzielane są w ramach indywidualnych spotkań, rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.

Kontakt:
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Oleandrów 6, III piętro, Warszawa
(0-22) 626-94-19

 Oferta jest bezpłatna!

Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej

logo MCPS

Powrót

Skip to content