RAZEM WOBEC ROZSTANIA I Ogólnopolska Konferencja Dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów  wobec sytuacji okołorozwodowej

RAZEM WOBEC ROZSTANIA I Ogólnopolska Konferencja Dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów  wobec sytuacji okołorozwodowej

23-24 kwietnia 2020, Warszawa, PKiN, Teatr 6. Piętro i Collegium Civitas

RWR_konferencja_eventimSzczegółowe informacje:

Rozstanie rodziców jest bez wątpienia sytuacją obciążającą emocjonalnie dziecko. Dlatego też obowiązkiem – zarówno dorosłych, jak i i instytucji, takich jak placówki oświatowe, instytucje pomocy społecznej, sądy, służba kuratorska, opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, policja, służba zdrowia czy organizacje pozarządowe – jest zapewnienie dziecku zarówno bezpieczeństwa, jak i możliwie najlepszych warunków do rozwoju.

Jak mówić dzieciom o rozwodzie? Jak dzielić się, aby się nie podzielić? Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i poczucie, że nadal mają dwoje rodziców? Jakie korzyści przynosi mediacja? Dlaczego specjaliści powinni zaangażować się w dialog? Jak wychowywać dzieci po rozwodzie? Na czym polega opieka naprzemienna? Co powinna zrobić szkoła wobec rozstania rodziców? Jak wykorzystać superwizję w pracy z osobami w kryzysie? Co dzieje się na salach sądowych i jak uchronić przed tym najmłodszych? Jak ograniczyć zjawisko alienacji rodzicielskiej?

Zapraszamy na merytoryczną i praktyczną konferencję dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, mediatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz rodziców i bliskich dotycząca kryzysu rozstania.

I Ogólnopolska Konferencja Dialogu rodziców, ekspertów i profesjonalistów wobec sytuacji okołorozwodowej to szereg warsztatów i wykładów prowadzonych przez najlepszych ekspertów, którzy podzielą się – całościowo oraz niezwykle szczegółowo – swoją wiedzą i praktyką. Konferencję otworzy symulacja rozprawy sądowej „Rozwód po polsku”, którą poprowadzi sędzia Arkadiusz Krupa. Oddamy też głos dzieciom, które drugiego dnia pokażą spektakl „Na rozstaju dróg” będący wynikiem pracy warsztatowej w Artystycznej Kuźni Talentów.

Co ważne, podczas Konferencji będą kontynuowane interdyscyplinarne badania w zakresie problematyki ochrony praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców.
Statystyki wskazują, że  kwestia rozwodów/ rozstań stała się  wręcz problemem społecznym. W Polsce rozpada się już prawie co trzecie małżeństwo. Musimy współpracować i zrobić wszystko, by zminimalizować negatywne skutki sytuacji okołorozwodowej.
Bądźmy i działajmy razem wobec rozstania!

*Przed Konferencją polecamy zapoznanie się ze „Standardami pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” www.standardyrozstania.pl

WSTĘPNY PROGRAM

I dzień – 23 kwietnia 2020

miejsce: sala koncertowa, Teatr 6. piętro

8.30 – 9.30 rejestracja uczestników i poranna kawa

9.30 – 11.30 Sesja inauguracyjna

Powitanie gości i wprowadzenie

Symulacja rozprawy sądowej “Rozwód po polsku”, którą poprowadzi sędzia Arkadiusz Krupa wraz ze studentami prawa z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i radcą prawnym Aleksandrą Ejsmont z Komitetu Ochrony Praw Dziecka

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

11.50 – 13.30 I Sesja plenarna

11.50 – 12.50 Wykład dotyczący problematyki alienacji rodzicielskiej Karen Woodall, Nick Woodall (Family Separation Clinic, Londyn)

12.50 – 13.30 Dobro dziecka w sytuacji rozstania rodziców jako podstawowa kategoria interdyscyplinarnych analiz. W kierunku ochrony praw dziecka w rozstaniu

Paneliści:

 • dr hab. Magdalena Arczewska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)
 • dr Alicja Czerederecka (Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Shena w Krakowie)
 • dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)
 • dr Marek Michalak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 • prof. dr hab. Katarzyna Schier (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

Moderator: dr Małgorzata Turczyk (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński)

13.30 – 14.00 przerwa na poczęstunek

14.00- 15.30 II Sesja plenarna

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” – założenia merytoryczne i realizacja w praktyce służb pomocowych

Paneliści:

 • dr Małgorzata Eysymontt, adwokat, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
 • sierż. Rafał Jasikowski – dzielnicowy Pragi Południe, Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII
 • Mirosława Kątna, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
 • Mariola Krasnodębska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
 • dr Łukasz Wirkus – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim

Moderator: Michał Kubalski, naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

II dzień – 24 kwietnia 2020

CZĘŚĆ I 10.00-11.40: sesje równoległe w Collegium Civitas – DO WYBORU JEDEN PANEL LUB WARSZTAT

Panele dyskusyjne:

 • System pomocy prawnej wobec rozstania (aula I)

Dorota Trautman – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Alicja Budzyńska – biegły psycholog, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Anna Szeremeti – adwokat Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Ewa Milewska-Celińska – adwokat w kancelarii NWS-MCB Prawo Rodzinne
Marcjanna Dębska – Koordynator Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Warszawie

Moderator: Robert Ofiara – Kancelaria Adwokacka

 • Szkoła i placówka wobec rozstania rodziców (aula II)

W panelu wezmą udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psycholologiczno-pedagogicznych.

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki UJ
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademia Pomorska w Słupsku
mgr Joanna Gondek – pedagog szkolny ZSP nr 9 w Krakowie
dr Małgorzata Turczyk – Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, KOPD
Agata Łażewska – psycholog, Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie; mediator rodzinny

Moderator: Katarzyna Czaczuń – dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii KOT, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Warsztaty (sale CC):

 • Dziecko w umyśle rodziców czy rodzice w umyśle dziecka. Jak diagnozujemy problemy dziecka w sytuacji konfliktu okołorozwodowego – lek. med. Marta Niedźwiedzka (Ośrodek Relacje, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) i lek. med. Agnieszka Dąbrowska (Ośrodek Relacje, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
 • Mój rozwód, nasze dziecko – Tamara Kasprzyk, Prezeska Fundacji FamilyLab Polska.
 • Metodyka prowadzenia grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym z użyciem psychodramy – Karolina Budzik – psycholog, KOPD i Agata Jarzyna – psycholog KOPD.
 • Metoda action learning czyli uczenie się przez działanie – mediatorka Magda Bellwon Conseo Gdańsk i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.
 • Diagnoza zjawiska odwrócenia ról w rodzinie – prof. dr hab. Katarzyna Schier, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

CZĘŚĆ II 12.00-13.30: sesje równoległe w Collegium Civitas  – DO WYBORU JEDEN PANEL LUB WARSZTAT

 

Panele dyskusyjne:

 • Dobre praktyki w pracy z rodziną w kryzysie rozstania (aula I CC)

W panelu udział wezmą profesjonaliści (psycholodzy, psychoterapeuci, mediatorzy) którzy porozmawiają o sposobach pracy z dziećmi i rodzicami w konflikcie okołorozwodowym.

Dorota Sakławska – kurator rodzinny, mediatorka, Stowarzyszenie OPTA
Marta Witek – mediatorka rodzinna, Stowarzyszenie OPTA
lek. med. Marta Niedźwiedzka – Ośrodek Relacje, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
lek. med. Agnieszka Dąbrowska – Ośrodek Relacje, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Tamara Kasprzyk – Fundacja FamilyLab Polska

Moderator: Tamara Pocent – pedagog, mediator rodzinny

 • Dobro rodzica w rozstaniu – potrzeby, wsparcie, świadomość (aula II CC)

W panelu wezmą udział rodzice, którzy osobiście doświadczają trudnych sytuacji związanych z rozpadem rodziny.

Warsztaty (sale CC):

 • Cele i metody pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin rozbitych – Julia Amarowicz-Pietrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta (Pracownia Psychoterapii Perspektywy) i Kamila Becker – psychoterapeuta (Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic, Fundacja C.E.L.).
 • Opieka naprzemienna. Moda czy potrzeba? mediatorka Magdalena Grabarczyk-Bródka, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych – FISO, Gdańskie Centrum Mediacji.
 • Konflikt a przemoc – Renata Durda Pogotowie Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia
 • Praca z rodziną dwukulturową w konflikcie okołorozstaniowym – Jolanta Graczyk-Ogdem, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
 • Reprezentacja dziecka i wysłuchanie dziecka – sędzia Dorota Trautman – przewodnicząca wydziału cywilnego rodzinnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie, rzeczniczka prasowa ds. rodzinnych SO w Warszawie.

13.30 – 14.00 Przerwa na poczęstunek

14.00 – 15.30 Rozstanie oczami dziecka – spektakl “Na rozstaju dróg” przygotowany przez dzieci z Artystycznej Kuźni Talentów

Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na cele statutowe KOPD, w tym w szczególności na koszty organizacji konferencji

Powrót

Skip to content