RPO – odpowiedz

RPO – odpowiedz

Komitet Ochrony Praw Dziecka wyraża zdecydowany sprzeciw wobec poglądu Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego, dotyczącego możliwości karcenia fizycznego dzieci w celach wychowawczych.

Co prawda pogląd ten opatrzony jest zastrzeżeniem, iż działaniu temu powinna towarzyszyć miłość i troska, jednak ta dość przewrotna argumentacja jest de facto przyzwoleniem na bicie dzieci.

Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, który ze względu na swoje ustawowe zadania powinien stać na straży wolności i praw człowieka (a więc także dziecka), ze szczególnym uwzględnieniem godności i nietykalności fizycznej. Oprócz gwarancji konstytucyjnych ochronę praw dzieci zapewnia także, podpisana przez Polskę w 1991 roku Konwencja o prawach dziecka, która wyraźnie mówi, że dziecko ma prawo do szacunku, do ochrony swojej godności, prawo do życia bez przemocy, poniżania i wyśmiewania oraz prawo do ochrony przed biciem i złym traktowaniem.

Jeśli najbliższa rodzina i opiekunowie nie gwarantują dziecku zabezpieczenia powyższych praw, to do obowiązków państwa należy podjęcie takich działań, które zapewnią najmłodszym poczucie bezpieczeństwa i życie bez przemocy.

Komitet Ochrony Praw Dziecka od początku swego istnienia (tj. od 1981 roku) propaguje ideę wychowywania dzieci bez bicia, a z codziennego doświadczenia wynika, że granica pomiędzy karceniem fizycznym a przemocą bywa pozorna. Kolejnym mitem jest przekonanie, że przemoc ( bicie) zdarza się tylko w rodzinach alkoholików.

Walce z istniejącymi, szkodliwymi stereotypami powinny towarzyszyć działania zmierzające do zmiany świadomości społecznej, tu zaś szczególną rolę odgrywają wypowiedzi i poglądy autorytetów, w tym również (a może przede wszystkim?) Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

W imieniu Zarządu Krajowego KOPD

Mirosłąwa Kątna – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD

Magdalena Rutkiewicz – Sekretarz Zarządu Krajowego KOPD

Powrót

Skip to content