Seminarium prawne

Seminarium prawne

Zaproszenie na seminarium prawne – termin 19-20.09.2013

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A

Na bezpłatne seminarium prawne dla specjalistów pomagającym rodzinom i dzieciom w sytuacji rozwodu lub rozstania partnerskiego “Prawo rodzinne i karne w sytuacjach konfliktów okołorozwodowych”, które odbędzie się w dniach

19-20. września 2013 r. w Warszawie

w godzinach 9.30-16.00

Seminarium odbędzie się w ramach projektu współfinansowanego ze środkówMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2013r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom, których rodzice się rozstają, pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi odnoszącymi się do kwestii związanych z prawem rodzinnym, a także karnym – również w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zasadniczą korzyścią, jaką uczestnicy wyniosą z warsztatów, będzie zdobycie podstawowej wiedzy na temat:

– przepisów prawnych regulujących kwestie opieki nad dziećmi

– prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– prawnych aspektów sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami

– kompetencji służb, oraz celu powstania zespołów interdyscyplinarnych

– zasad interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

– dobrych praktyk specjalistów

Metoda szkolenia:

Warsztat  prowadzony metodami aktywnymi,  z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Prowadzący:

Seminarium poprowadzi Agnieszka Olszewska – prawnik, mediator rodzinny, trener szkoleniowy.

Liczba godzin: łącznie 16 godzin szkoleniowych. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają skrypty szkoleniowe, materiały edukacyjne wydane w ramach działań projektowych. 

Warsztat jest skierowany do policjantów, pracowników służby zdrowia, pedagogów przedszkolnych i szkolnych, pracowników świetlic, poradni rodzinnych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także innych osób, związanych zawodowo z problematyką, której poświęcone jest seminarium.

Seminarium odbędzie się w dniu 17-18 września 2013r. w godzinach 9.30-16.00

Miejsce szkolenia: siedziba Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy prosimy o przesłanie na adres mailowya.marcinkiewicz@kopd.pl

Kontakt :

Tel. 22 6269419

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
FIO_logo_v1-

Powrót

Skip to content