Społeczni Doradcy

Społeczni Doradcy

Rzecznika Praw Dziecka. 26 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołał Społeczną Radę Doradczą RPD i poprowadził jej spotkanie inauguracyjne. Członkiem Społecznej Rady została Przewodnicząca KOPD, Mirosława Kątna. Prace Zespołu : Uprzejmie informujemy, że pani Mirosława Kątna, Przewodniczaca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, została Członkinią Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz naszej Przewodniczacej w skład zespołu weszli również, z ramienia organizacji pozarządowych, m.in. pan Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl oraz pani Justyna Podlewska z Fundacji Dzieci Niczyje.

Powrót

Skip to content