Spotkanie z przedstawicielami Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka

Spotkanie z przedstawicielami Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka

7 kwietnia 2015 roku w Warszawie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka.

Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między polskim Rzecznikiem Praw Dziecka, a jego odpowiednikiem tworzonym na Ukrainie oraz przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu tego urzędu w Polsce i kompetencjach, w jakie został wyposażony. Wizyta została zorganizowana przez Radę Europy przy współpracy z polskim Rzecznikiem Praw Dziecka. Wizyta przedstawicieli Ukrainy ma charakter szkoleniowy, jej zadaniem jest zapoznać ich z europejskimi dobrymi praktykami dotyczącymi ochrony praw dziecka, stanowiącymi podstawowy element rozwoju instytucji ochrony praw człowieka na Ukrainie.

Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka reprezentowały: Aksana Filipishyna Dyrektor Departamentu Przestrzegania Praw Dziecka, Olena Chorna zastępca szefa jednostki Przestrzegania Praw Dziecka oraz Victoriia Ialovska Główny Specjalista z Departamentu Przestrzegania Praw Dziecka.

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Komitetu Ochrony Praw Dziecka – mediator Agata Jarzyna i psycholog Karolina Budzik.

 

img_7994a_1

Powrót

Skip to content