Staż P.R V edycja

Staż P.R V edycja

Kolejna edycja stażu, poniżej informacje dotyczące warunków, wymagań oraz dane kontaktowe.Zapraszamy!

Informacje o organizacji:

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz dzieci i młodzieży od 1981 r.

Komitet podejmuje działania interwencyjne, profilaktyczne, upowszechnia znajomość praw dziecka, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, oraz ujawnia przypadki ich naruszenia. Komitet nie prowadzi żadnych działań dochodowych i komercyjnych. Przez lata pracy udało nam się w dużym stopniu wpłynąć na zmianę postaw społecznych w traktowaniu dziecka i jego prawa do szczęśliwego dzieciństwa.

  1. Warunki:
Czas trwania stażu: wymagane 6 miesięcy
Szczegóły: wymagane 18-20 godzin/ tydzień

 

Zakres zadań:

 
  • Współpraca przy bieżących projektach KOPD – eventach, konferencjach, kampaniach społecznych, metodach pozyskiwania środków na działalność, szeroko rozumianej współpracy z biznesem.
  • Prace administracyjne w określonym zakresie
  • Przygotowanie i prowadzenie aukcji internetowych
 
 
  1. Wymagania:
 

Odpowiedzialność, solidność, entuzjazm, zainteresowanie pracą w III sektorze, zainteresowanie P.R i marketingiem społecznym, umiejętności informatyczne i graficzne, wynikające z zakresu obowiązków ( patrz punkt 1)

 
  1. Miejsce odbywania stażu
 

Zespół Projektów i Promocji Praw Dziecka, ul. Flory 7,lok 6, Warszawa

Telefon (0 22) 848 24 24,

projekty@kopd.pl lub m.jakuszko@kopd.pl

 
 
  1. Korzyści dodatkowe:

Najlepszym stażystom (przy ocenie liczyć się będzie długość stażu, zaangażowanie, efekty pracy) zaproponujemy: kurs języka angielskiego w renomowanej szkole języka angielskiego lub opiekę medyczną  w LIM MEDICAL  Center.

 Staż nie jest płatny

Po zakończeniu stażu zaświadczenie o odbywaniu stażu w KOPD. Zaświadczenie to będzie można dołączyć do CV i przedstawiać w przypadku poszukiwania pracy.

 
  1. Sposób aplikacji i dane kontaktowe:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz LM na  m.jakuszko@kopd.pl

Powrót

Skip to content