Staż PR

Staż PR

Komitet Ochrony Praw Dziecka- Zespół Projektów i PR- zaprasza na kolejną edycję stażu

Cel stażu:
Celem stażu jest przybliżenie młodym ludziom działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego, działającego na rzecz dzieci i młodzieży od 1981 roku.

Komitet podejmuje działania interwencyjne, profilaktyczne, upowszechnia znajomość praw dziecka oraz ujawnia przypadki ich naruszenia.

Warunki:

·          Czas trwania stażu: 6 miesięcy

·          18- 20 godzin tygodniowo

Zakres zadań:

· Współpraca przy bieżących projektach KOPD – eventach, konferencjach, szkoleniach, kampaniach społecznych, metodach pozyskiwania środków na działalność, szeroko rozumianej współpracy z biznesem.
· Prace administracyjne w określonym zakresie

Miejsce odbywania stażu:

siedziba Zarządu Krajowego KOPD, Zespół Projektów i PR,  ul. Flory 7,lok 6, Warszawa
Telefon (0 22) 848  24 24, e- mail:  m.jakuszko@kopd.pl

Gwarantujemy zaświadczenie o odbywaniu stażu w KOPD. Zaświadczenie to będzie można dołączyć do CV  i przedstawiać w przypadku poszukiwania pracy.

Staż nie jest płatny.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV oraz LM na adres:m.jakuszko@kopd.pl

Powrót

Skip to content