Stop przemocy w rodzinie!

Stop przemocy w rodzinie!

Stop przemocy w rodzinie! – na portalu Facebook powstała grupa popierająca ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Prawie 6 i pół tysiąca internautów i internautek zapisało się do powstałej 3 marca grupy  „Popieramy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie!”, założonej na Facebooku (portalu społecznościowym) przez Magdę Goetz, doktorantkę psychologii z Gdyni. Grupa powstała, aby wesprzeć nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, umożliwiającą m.in. szybką interwencję służb, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka oraz w większym stopniu, niż obecne zapisy prawne, wspierającą osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Wśród członków grupy są między innymi ekspertki i eksperci od lat działający na rzecz osób doświadczających przemocy, znane postaci ze świata sportu, mediów, kultury i polityki. jednak przede wszystkim są to świadomi problemu internauci, którzy sprzeciwiają się przemocy domowej zwłaszcza wobec kobiet i dzieci – grupy, której przemoc dotyka najbardziej.

Inicjatywa z założenia jest apolityczna. Członkom grupy chodzi o udzielenie poparcia dla ważnej, potrzebnej i dobrze napisanej ustawy. Należący do grupy przedstawiciele organizacji pozarządowych wierzą, że zaproponowane w ustawie zapisy poprawią dramatyczną sytuację wielu osób doświadczających (często przez wiele lat) przemocy we własnych rodzinach, a sprawcom przemocy nie tylko wymierzą karę, ale przede wszystkim – pomogą szybciej nauczyć się właściwych sposobów komunikacji oraz umożliwią pozytywne uczestnictwo w kształtowaniu relacji rodzinnych.

Najpilniejszym celem grupy jest przekonanie posłów i posłanek do jak najszybszego znowelizowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Członkowie grupy apelują do polityków i mediów, aby debata o przemocy domowej była prowadzona rzetelnie i bez odwoływania się do chwytów propagandowych. Dlatego celem założycieli grupy jest także rzetelne informowanie o zapisach tej ustawy oraz o zjawisku przemocy w rodzinie, której skala w Polsce jest ogromna.

Adres grupy na portalu Facebook:

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=10150106478725214&ref=ts

Powrót

Skip to content