Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. i w trosce o profesjonalne zabezpieczenia dobra dzieci dotkniętych przemocą, Komitet Ochrony Praw Dziecka w 2011 r. przeprowadził cykl szkoleń dla przedstawicieli służb powołanych do udziału w Zespołach Interdyscyplinarnych.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji członków Zespołów Interdyscyplinarnych  w zakresie tworzenia efektywnego zespołu oraz zarządzania jego pracą poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • rozpoznawania przemocy w rodzinie (cechy charakterystyczne przemocy – PTSD, wyuczona bezradność, cykle przemocy)
  • trudności związane z pierwszym kontaktem z ofiarą przemocy w rodzinie
  • omówienie przepisów mogących mieć zastosowanie w przypadku przemocy w rodzinie (prawo rodzinne, karne, procedura cywilna i karna)
  • zasad tworzenia zespołów
  • efektywnej komunikacji w zespole
  • stylów przewodzenia zespołowi, etapów rozwoju zespołu oraz radzenia sobie z konfliktami
  • budowania spójności grupy
  • wzmocnienia poczucia wzajemnej więzi w zespole
  • podniesienia poziomu umiejętności skutecznej komunikacji
  • modelowania nawyku koncentracji na celu a nie na problemach

Przeprowadzenie szkoleń było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanym z Miasta Stołecznego Warszawy oraz Instytutu Spraw Publicznych.

Powrót

Skip to content