Szkolenie

Szkolenie

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza na trzydniowe, bezpłatne szkolenie II stopnia pt. „Psychologiczno-prawne podstawy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych”.

Szkolenie kierowane jest do osób które ukończyły szkolenie I stopnia „Psychologiczno-prawne podstawy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych”.

 

Szkolenie prowadzone będzie przez dwóch specjalistów: prawnika oraz psychologa.

Zakres szkolenia:

  • założenia i dotychczasowa praktyka współpracy interdyscyplinarnej w przeciwdziałaniu przemocy
  • współpraca w  zespole interdyscyplinarnym- obowiązek i wyzwanie
  • zadania grup roboczych- realizowanie pomocy konkretnej rodzinie  w oparciu o określone strategie i zasady współpracy
  • interwencja  a interwencja kryzysowa
  • podstawowe zasady kontaktu i pomagania osobom krzywdzonym, dziecku i osobom stosująym przemoc
  • budowanie zespołów zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • prawne podstawy działania zespołów interdyscyplinarnych

Szkolenie odbędzie się w 6,7,8 luty 2012 r. w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Oleandrów 6, III piętro.

 

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać na adres e-mail: r.maslocha@kopd.pl lub faxem na nr (22) 745-71-80 (formularz zgłoszeniowy w załączniku) do dnia 27.01.2012 r.

 

Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie przekazana do dnia 30.01.2012 r.

 

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu na szkolenie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 626-94-19 w godzinach 9.00-13.00

Renata Masłocha

 

Niniejszy projekt został sfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Obywatel i Prawo VI”

pafw

isp

Powrót

Skip to content