W SMYKU już po raz 11 ruszyła Wielka Zbiórka
 Komitetu Ochrony Praw Dziecka

W SMYKU już po raz 11 ruszyła Wielka Zbiórka
 Komitetu Ochrony Praw Dziecka

zbiórka_smyk 2018

 

28 listopada b.r. w sieci SMYK została zainaugurowana 11 edycja Wielkiej Zbiórki prowadzonej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka na rzecz dzieci doświadczonych przez los. W ponad 170 sklepach SMYK można wrzucać datki do puszek oznaczonych logo KOPD.

Wyniki badania* przeprowadzonego w listopadzie 2018 roku przez Maison&Partners
na zlecenie SMYK pokazują, że połowa Polaków (51%) deklaruje chęć pomagania
w okresie przedświątecznym
. Najczęściej pomagamy dzieciom chorym oraz pokrzywdzonym przez los.

Wielu Polakom SMYK kojarzy się z radosnym dzieciństwem i beztroską zabawą.** Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie dla wszystkich dzieci nadchodzące Święta będą radosne. Dlatego, kolejny już raz, wspólnie z KOPD prowadzimy w naszych sklepach Wielką Zbiórkę. Pragniemy w tej sposób pomóc najmłodszym pokrzywdzonym przez los. Zachęcamy wszystkich klientów do przyłączenia się do akcji – mówi Marek Łebek, przedstawiciel sieci SMYK.

Komitet Ochrony Praw Dziecka przeznaczy zebrane podczas akcji datki
na zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom, które doświadczyły agresji oraz ich rodzinom. Pomoc ta obejmuje opiekę psychologa, terapeuty mediatora, pedagoga a także prawników i seksuologów. W ramach swoich działań KOPD prowadzi również profilaktykę  uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych puszki wystawione w sklepach SMYK zapełnią się datkami na rzecz naszych podopiecznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki pomocy klientów SMYKA będziemy mogli jeszcze efektywniej wspierać dzieci
dla których los nie był łaskawy
– powiedziała Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz
z KOPD.

Badanie przeprowadzone przez Maison&Partners na zlecenie SMYKA pokazało,
że Polacy najczęściej deklarują pomoc dla chorych dzieci (44%), a wsparcie dzieci pokrzywdzonych przez los jest drugim najczęściej wybieranym celem (35%).

Okazuje się, że pomagamy w sposób spontaniczny, z potrzeby serca. Aż 65% z nas przyznaje, że pomaga pod wpływem chwili. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło,
że ich działalność charytatywna jest zaplanowana i systematyczna. Z badań wyłania się także obraz „puszki” ustawionej przy kasie w sklepie jako najpopularniejszej formy pomocy w Polsce. Ponad 80% respondentów twierdzi, że zdarzyło im się wrzucić do puszki pieniądze na cele charytatywne.

* Badanie przeprowadzone w metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie Polaków, N=1055

**82% badanych twierdzi, że SMYK budzi skojarzenia z radosnym dzieciństwem, wg badania przeprowadzonego przez Maison&Partners w listopadzie 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie Polaków, N=1055

1 2 3 5 6 7

 

Powrót

Skip to content