WARSZTAT NA TEMAT EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU DZIECI

WARSZTAT NA TEMAT EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU DZIECI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE NA TEMAT EDUKACJI SEKSUALNEJ DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU DZIECI

Warsztat przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami.

Program warsztatu:

– prezentacja objawów wykorzystywania seksualnego u dzieci i sposoby ich rozpoznawania;

– omówienie przypadku dziecka wykorzystanego seksualnie jako ilustracja zastosowania poszczególnych technik diagnostycznych oraz próba analizy  i interpretacji materiału zebranego w toku diagnozy dziecka;

– miniwykład o rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży;

– prezentacja struktury rodziny kazirodczej;

– analiza kazusów rodzin, w których dziecko zostało wykorzystane seksualnie;

– portret psychologiczny dziecka-ofiary wykorzystania sekualnego oraz sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka;

– omówienie przestępstw popełnianych na tle seksualnym na szkodę małoletnich;

– zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

– przesłuchanie dziecka;

– przedstawienie problematyki związanej z koniecznością ustanowienia kuratora procesowego do reprezentacji dziecka.
Warsztat będzie prowadzony przez psychologa-seksuologa oraz prawnika.

TERMIN:

 29.10.2018r. godz. 9:00-17:00 lub 26.11.2018r. godz. 9:00-17:00

(przy zgłoszeniu proszę podać wybrany termin warsztatu)

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na adres m.getler@kopd.pl

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny!

Zwracamy koszt dojazdu na warsztat.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona!

 Warsztat współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze

Powrót

Skip to content