Wizyta u Premiera

Wizyta u Premiera

Dzięki staraniom Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz innych organizacji, 3 lutego 2009 r. doszło do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zakaz kar cielesnych wobec najmłodszych.

Projekt zakłada:

·         wprowadzenie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakazu kar cielesnych;

·         przyznanie pracownikom socjalnym (w porozumieniu z policjantami lub lekarzami) prawa do odebrania dziecka rodzicom, umieszczenia go w pogotowiu opiekuńczym, czy rozpoczęcia procedury odebrania władz rodzicielskich po zawiadomieniu sądu rodzinnego;

·         możliwość usunięcia z mieszkania osoby znęcającej się nad rodziną już na wniosek prokuratora, a nie wyłącznie wyrokiem sądu.

Komitet Ochrony Praw Dziecka stoi na stanowisku, iż lepiej wcześnie reagować w sytuacjach podejrzewania przemocy wobec dzieci, niż doprowadzić do zaniechania tego typu działań.

Powrót

Skip to content