Zapraszamy

Zapraszamy

na roczny staż zawodowy studentów III, IV roku psychologii zainteresowanych pomocą dziecku i rodzinie Zapraszamy osoby, które posiadają wiedzę teoretyczną z zakresu przemocy i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci.

W ramach stażu w Centrum Interwencyjnym KOPD będzie można poznać w praktyce konkretne działania mające na celu pomoc dzieciom  w sytuacjach łamania ich praw:

· udzielanie informacji
· udzielanie pomocy korespondencyjnej, mailowej
· obsługa  telefonu informacyjno- interwencyjnego
· podejmowanie i monitorowanie działań interwencyjnych
· uczestnictwo w konsultacjach psychologicznych, zajęciach grupowych dla rodziców, konsultacjach wychowawczych, diagnozach dzieci z podejrzeniem molestowania seksualnego, szkoleniach prowadzonych dla pracowników lokalnych służb

Przyjęcie na staż poprzedzone będzie cyklem szkoleń w zakresie:

· praw dzieci
· pojęcia przemocy i konsekwencji  krzywdzenia dzieci
· form pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie
· zasad podejmowania interwencji
· kompetencji służb lokalnych i współpracy instytucji w działaniach interwencyjnych

Liczba miejsc jest ograniczona i stąd zależy nam na tym , aby przyjąć  osoby.
najbardziej zainteresowane i mające wiedzę teoretyczną w tej dziedzinie

W trakcie trwania  stażu zapewniamy możliwość merytorycznych konsultacji, stałych raz w tygodniu szkoleń i zajęć superwizyjnych.
Liczba godzin stażu w tygodniu to 12 godz. (w  tym 2 godziny zajęć szkoleniowo- superwizyjnych).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie ankiety zgłoszeniowej na adres mailowy:b.paczuska@kopd.pl do dnia 29. 09. 2008 r.

Bożena Paczuska – Jałowińska
opiekun stażu

ankieta:
ANKIETA ZG OSZENIOWA DLA STAŻYSTY W W KOMITECIE OCHRONY PRAW DZIECKA

Powrót

Skip to content