Zapraszamy

Zapraszamy

do udziału w bezpłatnym szkoleniu prawno – psychologicznym „Prawa i potrzeby dziecka w kryzysie rozstania rodziców ” dla osób z woj. mazowieckiego zawodowo pracujących z dziećmi i rodzinami. Szkolenia są częścią projektu „Ochrona praw dziecka w kryzysie rozstania rodziców” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Tematyka szkoleń:
–  Jak wykorzystać prawo do zabezpieczenia interesów dziecka w konflikcie okołorozwodowym
– Rozpoznawanie symptomów przemocy emocjonalnej występujące u dzieci w konfliktach   okołorozwodowych
– Rodzaje i metody pracy z rodziną uwikłaną w konflikt – „case study”
– Mechanizmy psychologiczne i prawne występujące w sporach o opiekę nad dzieckiem.
– Motywacja rodziny do podjęcia terapii rodzinnej i mediacji
– Rola i wpływ opinii psychologicznych na decyzje sądowe
Szkolenia będą miały formę warsztatowo-wykładową i prowadzone będą przez dwóch psychologów i prawnika. Czas trwania szkolenia – 6 godzin.
Terminy szkoleń /do wyboru/:
I. 24 września  2008 /środa/ w godz 9.00 – 15.00
II. 3 października 2008 /piątek/ w godz 9.00 – 15.00
III. 6 października 2008 /poniedziałek/ w godz 9.00 – 15.00
IV. 10 października 2008 /piątek/ w godz 9.00 – 15.00
V. 13 października 2008 /poniedziałek/ w godz 9.00 – 15.00
VI. 24 października 2008 / piątek/ w godz 9.00 – 15.00
VII. 27 października 2008 / poniedziałek/ w godz 9.00 – 15.00
VIII. 5 listopada /środa/ w godz 9.00 – 15.00
IX. 17 listopada /poniedziałek/ w godz 9.00 – 15.00
X. 21 listopada /piątek/ w godz 9.00 – 15.00
Prowadzący: pracownicy Centrum  Interwencyjnego KOPD
Miejsce szkolenia:
Centrum Interwencyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ul .Hoża 27 a lok. 5 /III piętro/,
00-521 Warszawa

Rekrutacja na szkolenie:
Prosimy o przysłanie krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego potrzebę uczestnictwa w szkoleniu na adres email: a.romanowska@kopd.pl w temat wiadomości wpisując „szkolenie”.
Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby pracujące w mniejszych miejscowościach woj. mazowieckiego
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu Agnieszka Romanowska.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w szkoleniach.
Z poważaniem
Agnieszka Romanowska
koordynator programu

Powrót

Skip to content