ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W WARSZTACIE DLA RODZICÓW BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYM

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem. Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacje to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami  kryzysowymi i trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach.

Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Udział w warsztacie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe.

Warsztat będzie prowadzony przez dwóch trenerów-psychologów
Termin – 20-21.11.2021 w godz. 9-17

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt pod nr telefonu 22 6269419 w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej z Panią Patrycją Kurowską – Kowalczyk lub Panią Magdaleną Leszek, przed rozpoczęciem warsztatu. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy warsztatowej. Warsztat odbędzie się w rygorze sanitarnym.

Udział w grupie jest bezpłatny! UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Powrót

Skip to content