ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM 6-10 LAT

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM 6-10 LAT

Celem warsztatu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie rodziców z zasadami wychowania opartego na koncepcji komunikacji Porozumienia bez Przemocy stworzonej przez M. Rosenberga i wykorzystanie ich w sytuacjach konfliktowych z dziećmi. Warsztat jest adresowany do rodziców, którzy żyją w rodzinach pełnych i nie są w sytuacji rozstania czy rozwodu oraz nie znajdują się w konflikcie okołorozwodowym. 

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą:

  • podnieść swoje kompetencje wychowawcze,
  • nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem,
  • radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy,
  • lepiej poznać samych siebie w roli rodzica,
  • odkryć swoje rodzicielskie zasoby.

Na warsztatach rodzice będą się uczyć:

  • dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem,
  • rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb dziecka oraz wyrażania ich,
  • nazywania uczuć własnych i uczuć dziecka oraz radzenia sobie z nimi,
  • bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, czyli będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.

Warsztat  będzie prowadzony przez dwóch trenerów-psychologów i obejmują 1 weekend, w dniach 8 października i 9 października 2022 roku w godzinach 9.00 – 17.00, (w sumie 2 spotkania).

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Panią Karoliną Budzik – e-mail: k.budzik@kopd.pl lub Panią Magdą Leszek – e-mail: m.leszek@kopd.pl w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem udziału w warsztacie.

Kontakt: tel. (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 (III piętro), Warszawa.

Udział w warsztacie jest bezpłatny! UWAGA: liczba miejsc ograniczona!

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Powrót

Skip to content