ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Celem warsztatu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie rodziców z zasadami wychowania opartego na koncepcji komunikacji Porozumienia bez Przemocy stworzonej przez M. Rosenberga i wykorzystanie ich w sytuacjach konfliktowych z dziećmi.

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą:

  • podnieść swoje kompetencje wychowawcze,
  • nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem,
  • radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy,
  • lepiej poznać samych siebie w roli rodzica,
  • odkryć swoje rodzicielskie zasoby.

Na warsztatach rodzice będą się uczyć:

  • dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem,
  • rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb dziecka oraz wyrażania ich,
  • nazywania uczuć własnych i uczuć dziecka oraz radzenia sobie z nimi,
  • bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, czyli będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.

Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów-psychologów i obejmują 1 weekend, 17 marca i 18 marca 2018 roku w godzinach 9.00 – 17.00, (w sumie 2 spotkania).

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Karoliną Budzik lub Panią Patrycją Kurowską-Kowalczyk w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu (konsultacja jest nieodpłatna!).

Odbycie bezpłatnej indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem udziału w warsztacie.

Kontakt: tel. (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 (III piętro), Warszawa.

Udział w dwudniowym warsztacie jest płatny – CENA: 350 zł.

Osoby, które po odbyciu bezpłatnej indywidualnej konsultacji psychologicznej zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztacie dokonują wpłaty przelewem bankowym na numer konta KOPD:

56 1750 0009 0000 0000 0094 6389 (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu!).

Powrót

Skip to content