Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach „JA I ŚWIAT UCZUĆ”

Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach „JA I ŚWIAT UCZUĆ”


ZAPRASZAMY DZIECI

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

„JA I ŚWIAT UCZUĆ”

Warsztaty psychoedukacyjne przeznaczone są dla dzieci w  wieku 7 – 9 lat. Celem zajęć jest rozwój umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania  uczuć oraz uwrażliwienie na uczucia innych. Dzięki tej zdolności ułatwiamy dzieciom radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i  zapobiegamy agresywnym i destrukcyjnym zachowaniom.

Zakres tematyczny zajęć:

– rozpoznawanie  i nazywanie emocji u siebie i innych
– nauka dostrzegania zależności między myślami, uczuciami i działaniami
– uczenie się konstruktywnego sposobu wyrażania i kontrolowania uczuć
– rozwijanie  empatycznej i współczującej postawy wobec innych
– ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji bez przemocy
– nauka odpowiedzialności za własne decyzje i działania.

Będziemy wspólnie rozmawiać, czytać, wymyślać rozmaite historie i baśnie, rysować, lepić, kleić  i bawić się muzycznie w towarzystwie pacynkowych gości.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie KOPD, w soboty w godzinach 10:00 – 11:30,  w okresie od 10 września do 29 grudnia 2016 roku i prowadzone będą przez pedagoga specjalnego i psychologa.

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Szumowską w celu umówienia indywidualnej konsultacji rodzica i dziecka przed rozpoczęciem zajęć. Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na zajęcia. Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego. Zapraszamy dzieci bez wskazań terapeutycznych.

Kontakt: (0-22) 626-94-19
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.


Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
 

logo MCPS

Powrót

Skip to content