ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH „JA I ŚWIAT UCZUĆ”

ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH „JA I ŚWIAT UCZUĆ”

Warsztaty psychoedukacyjne przeznaczone są dla dzieci w  wieku 6 – 8 lat. Celem zajęć jest rozwój umiejętności rozpoznawania, nazywania  i konstruktywnego wyrażania  uczuć oraz uwrażliwienie na uczucia innych. Dzięki tej zdolności ułatwiamy dzieciom radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i  zapobiegamy agresywnym i destrukcyjnym zachowaniom.

Zakres tematyczny zajęć:

– rozpoznawanie  i nazywanie emocji u siebie i innych

– nauka dostrzegania zależności między myślami, uczuciami i działaniami

– uczenie się konstruktywnego sposobu wyrażania i kontrolowania uczuć

– rozwijanie  empatycznej i współczującej postawy wobec innych

– ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji

– nauka odpowiedzialności za własne decyzje i działania.


Metody pracy:  „ burza mózgów”, „rysunkowe i słowne mapy myśli”, elementy bajkoterapii, muzykoterapii, (praca z instrumentami muzycznymi, nauka uważności i technik relaksacyjnych), pracy z pacynką, zabaw ruchowych i wykorzystanie środków plastycznych (kredki, papier kolorowy)

Spotkania będą odbywać się w siedzibie KOPD, we wtorki w godzinach 17:00 – 18.30, w okresie od 25 września do 13 listopada 2018 roku i prowadzone będą przez muzykoterapeutkę i psychologa.

 Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia indywidualnej konsultacji rodzica przed rozpoczęciem zajęć.  Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na zajęcia. Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego. Zapraszamy dzieci bez wskazań terapeutycznych.

Kontakt: (0-22) 626-94-19

Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

Projekt współfinasowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_

Powrót

Skip to content