Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w konferencji. Koszt uczestnictwa dla członków KOPD wynosi 100 zl.

KONFERENCJA MĄDRE WYCHOWANIE

Poznao, 6 października 2010 r.

Termin zgłoszeo: 26 września 2010 r.

Koszt – 180zł (wpłata do 16 września – 160 zł)

Zgłoszenia: wypełniony formularz przesłać na adres sekretariat@kopd.poznan.pl

Moderator konferencji: dziennikarz Dariusz Bugalski – Polskie Radio Trójka

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie

Moduł I

9.15-11.15

Prof. Maria Kielar-Tulska

Uniwersytet Jagiellooski

w Krakowie

Współczesne kierunki w psychologii rozwojowej
i wychowawczej

Magdalena Stawicka

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz
zdrowia psychicznego małych
dzieci.
Instytut Psychologii UAM

Wychowanie – zaspokajanie potrzeb dziecka?

Teresa Jadczak-Szumiło

Psycholog

Zrozumieć dziecko w jego niezrozumiałych
zachowaniach

11.15-11.30

Przerwa kawowa

Moduł II

11.30-13.30

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dzieci Niczyje

Wychowanie bez klapsa – mit czy rzeczywistość?

Elżbieta Nerwioska

Centrum Pozytywnej Edukacji

Rozwój kompetencji społeczno – emocjonalnych
małych dzieci, na przykładzie programu
“Przyjaciele Zippiego”

Dorota Zawadzka

Pedagog, psycholog, Superniania

Świat oczami dziecka

13.30-14.15

Lunch

Moduł III

14.15-16.00

Jakub Śpiewak

Fundacja Kidprotect

Nasze dzieci w sieci

Prof. Marek Andrzejewski

Poznaoskie Centrum Praw
Człowieka Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk

Mężczyzna, mąż, ojciec – zmiany w statusie
społecznym, zmiany w statusie prawnym

ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATORZY:

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka

w Poznaniu

e Prosimy o czytelne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA, przesłanie go do nas emailem lub pocztą

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKAw POZNANIU

ul. Garbary 97/8

61-757 Poznań

Faks: 61 855 22 78

Email: sekretariat@kopd.poznan.pl

 

 e Wpłaty: 160 zł od osoby – do 16 września  2010 r.

                          180 zł od osoby – od 17  września 2010 r.

 prosimy dokonywać na konto bankowe TKOPD w Poznaniu:

 

PKO BP SA   29 1020 4027 0000 1802 0356 9795

 

e Na przelewie bankowym proszę wpisać imię i nazwisko osoby biorącej udział
w konferencji!

 

e Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2010 r.

 

e Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia decyduje KOLEJNOŚĆ DOKONANYCH WPŁAT.

 

e W przypadku zainteresowania większej liczby osób, prosimy o powielenie formularza zgłoszeniowego.

 

e W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, organizatorzy nie zwracają wcześniej dokonanych wpłat.

 

e Faktury VAT będą do odbioru w siedzibie TKOPD w Poznaniu (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny) lub podczas trwania konferencji,
w dniu 
6 października 2010 r.

 

eUczestniczy otrzymują posiłek i materiały konferencyjne oraz Certyfikat.


ZGŁOSZENIE

 

NAZWISKO  
IMIĘ  
TELEFON  
E-MAIL  
MIEJSCE PRACY (nazwa)  
Þ Zgłaszam swój udział w konferencji „ Mądre Wychowanie”- 6 październik 2010 r.

Þ Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty  za udziałkonferencji:

160 zł – wpłata do 16 września 2010 r.

180 zł – wpłata od 17 września 2010 r.

Proszę o przygotowanie faktury VAT na (odpowiednie zaznaczyć):
¨ Instytucję/Osobę prawną
PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI/ FIRMY  
ADRES SIEDZIBY INSTYTUCJI/ FIRMY
(
ulica, nr domu,
nr mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość)
 
NIP INSTYTUCJI/ FIRMY  
¨ Osobę fizyczną
IMIĘ I NAZWISKO  

 

 

 

 

ADRES
(
ulica, nr domu,
nr mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  

 

 

 

 

Powrót

Skip to content