Zaproszenie

Zaproszenie

Warsztaty mediacyjne dla sędziów

1. WARSZTATY MEDIACYJNE DLA SĘDZIÓW

Informujemy, iż w ramach projektu “Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych – upowszechnianie i rozwój mediacji rodzinnej w Polsce” rozpoczęliśmy rekrutacje na warsztaty mediacyjne dla sędziów.

Celem szkoleń jest zachęcenie sędziów do korzystania z mediacji rodzinnej w sprawach rodzinnych i rozwodowych, ukazanie korzyści płynących z zawarcia porozumienia przez rozstających się małżonków, dostarczenie  wiedzy na temat mediacji oraz nawiązanie współpracy między sędziami a działającymi w ich okręgu mediatorami.

Zasadniczą korzyścią, jaką uczestnicy wyniosą z cyklu szkoleń, będzie zdobycie podstawowej wiedzy na temat:

  •     Co to jest mediacja i obszary jej zastosowania
  •     Zasad i przebiegu mediacji
  •     Roli mediatora i jego wpływu na przebieg mediacji
  •     Wskazań i przeciwwskazań do mediacji
  •     Wykorzystania mediacji w kontekście zmian w KRiO
  •     Możliwości skorzystania z mediacji
  •     Miejsc, w których można skorzystać z mediacji

Metoda szkolenia:

Seminarium będzie miało charakter wykładu z elementami praktycznego warsztatu  prowadzonego metodami aktywnymi,  z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Prowadzący: Praktykujący mediatorzy, członkowie i mediatorzy Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, posiadający uprawnienia zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej.

Liczba godzin: 8 godzin szkoleniowych

Szkolenia odbędą się w następujących terminach w godzinach 9.00-17.00:

Radom      26.01.2010

Poznań      09.02.2010

Wrocław      16.02.2010

Katowice      23.02.2010

Kraków       06.03.2010

Łódź          11.03.2010

Gdańsk      18.03.2010

Warszawa   22.03.2010

 

PATRONAT NAD WARSZTATAMI I CALYM PROJEKTEM OBIĘLI:

logo_ms     logo

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:a.jarzyna@kopd.pl

Organizator:  Komitet Ochrony Praw Dziecka

Siedziba: Warszawa, ul. Hoża 27 a lok 5 tel; 022 6269419 godz: 9-17

e-mail: a.jarzyna@kopd.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Agatą Jarzyną

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony:http://www.mediacjerodzinne.org

2.    Zakończyły się szkolenia na mediatorów rodzinnych

Szkolenia odbyły się w następujących terminach

Białystok:                         Rzeszów:

18-20.09.2009                   25-27.09.2009

16-18.10.2009                   23-25.10.2009

13-15.11.2009                   20-22.11.2009

04-06.12.2009                   04-06.12.2009

Celem zajęć było zwiększenie liczby profesjonalnie przygotowanych mediatorów rodzinnych w miastach, gdzie, wg statystyk Min.Sprawiedliwości i SMR-u, jest ich dotychczas najmniej: Rzeszów, Białystok. Główne zagadnienia szkolenia to: elementy psychologii konfliktu, definicja mediacji i podstawowe zasady, mediacja a inne formy pomocy rodzinie, wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji, etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego, specyfika mediacji w sprawach dotyczących dzieci, formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji, prawo a mediacja rodzinna, współpraca w gronie profesjonalistów.

Szkolenie prowadzone było przez 2 trenerów mediacji rodzinnej. Uczestnicy zostali zrekrutowani poprzez lokalne ngo, PCPR-y, RODK, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W szkoleniu wzięło udział 32 osoby. Uczestnicy uzyskali certyfikaty uprawniające do rozpoczęcia praktyki mediacyjnej.


3.    Szkolenie mediatorów rodzinnych na superwizorów

W dniach: 11.12.2009 – 13.12.2009 odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe mediatorów rodzinnych na superwizorów.
W trakcie 5, 3-dniowych zjazdów (łącznie 90 h) 10 polskich praktykujących mediatorów zostanie przygotowanych do pełnienia roli superwizorów przez trenerów superwizorów BAFM (Niemcy). Jest to pierwsze tego typu szkolenie w Polsce, które ma na celu profesjonalizację zawodu. Zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów. Główne zagadnienia szkoleniowe to: postawa, zadania, metody i techniki pracy superwizora. W zajęciach bierze udział 16 osób. Uczestnicy zostali zrekrutowani z pośród doświadczonych mediatorów rodzinnych z terenu całej Polski.

Zajęcia odbywają się w następujących terminach na terenie Warszawy:

01-03.10.09

11-13.12.09

05-07.02.10

23-25.04.10

11-13.06.10

 

PROGRAM  SZKOLENIA  DLA SĘDZIÓW

Cel szkolenia:     zaproszenie sędziów do korzystania z mediacji rodzinnej w sprawach rodzinnych i rozwodowych,  pokazanie korzyści płynących z zawarcia porozumienia przez rozstających się małżonków, dostarczenie  wiedzy na temat mediacji oraz nawiązanie współpracy między sędziami a działającymi w ich okręgu mediatorami
Tematyka szkolenia :
•    Czym jest mediacja – obszary jej zastosowania
•    Zasady i przebiegu mediacji
•    Rola mediatora i jego wpływu na przebieg mediacji
•    Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
•    Wykorzystania mediacji w kontekście zmian w KRiO
•    Kto może skorzystać z mediacji
•    Gdzie można skorzystać z mediacji
Metoda szkolenia:
Seminarium będzie miało charakter wykładu z elementami praktycznego warsztatu  prowadzonego metodami aktywnymi,  z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń uczestników.
Prowadzący: Praktykujący mediatorzy, członkowie i mediatorzy Komitetu Ochrony Praw Dziecka i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, posiadający uprawnienia zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej.
Liczba godzin: 8 h szkoleniowych, godz.09.00-17.00

logo_eea logo_norway_grants logo_fundusz_dla_organizacji_pozarzdowych logo_fundacja_fundusz_wspolpracy

 

Projekt będzie zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

logo_kopd        logo_stowarzyszenie_mediatorow

 

Warsztat mediacyjny: teoria i praktyka w ramach projektu

„Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych – upowszechnianie i rozwój mediacji w Polsce”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATU

 

 

Rodzaj szkolenia

warsztat

Warsztat mediacyjny dla sędziów

TERMIN:

MIEJSCE SZKOLENIA:

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Nazwa

Stanowisko

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Ewentualne ukończone kursy, szkolenia w zakresie mediacji

OCZEKIWANIA I PLANY WYKORZYSTANIA ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI MEDIACYJNYCH W PRACY ZAWODOWEJ?

 

Prosimy o odsyłanie wypełnionych formularzy na
adres e-mail: a.jarzyna@kopd.pl. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Agatą Jarzyną pod numerem tel: 0 22 626-94-19

Komitet Ochrony Praw Dziecka ; ul. Hoża 27 a lok 5 Warszawa

 

Powrót

Skip to content