Zaproszenie

Zaproszenie

Szkolenie na superwizorów mediacji rodzinnej

W dniach 2 – 4 października 2009 rozpoczynamy szkolenie na superwizorów mediacji rodzinnej.

 

Cykl szkoleń odbędzie się w ramach projektu„Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych – upowszechnianie i rozwój mediacji w Polsce”realizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych i przy współudziale dwóch partnerów zagranicznych: norweskiego i niemieckiego. Projekt realizowany jest w ramach I Komponentu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie”.

W ramach projektu odbędzie się m.in. pięć 3 dniowych (w sumie 15 dni szkoleniowych) szkoleń prowadzonych przez trenerów – superwizorów niemieckiej organizacji BAFM (Federalnego Związku Mediacji Rodzinnej).

Główna trenerką prowadzącą cykl będzie Jutta Lack Strecker.

W szkoleniu weźmie udział 12 – 16 doświadczonych mediatorów rodzinnych.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu i spełnieniu wymogów stawianych przez prowadzących otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu. Zaświadczenie będzie podstawą do zdobywania uprawnień superwizora i prowadzenia superwizji dla praktykujących mediatorów. Od uczestników szkolenia po pozytywnym zakończeniu cyklu wymagamy gotowości do nieodpłatnego przeprowadzenia dwóch sesji superwizyjnych dla mediatorów SMR lub KOPD bądź osób uczestniczących w szkoleniach obu organizacji.

Terminy szkoleń:

I sesja: 2 – 4 października 2009

II sesja: 11 – 13 grudnia 2009

III sesja: 5 – 7 lutego 2010

VI sesja: 23 – 25 kwietnia 2010

V sesja: 11 – 13 czerwca 2010

loga_fop

Projekt  będzie zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Powrót

Skip to content