Zaproszenie

Zaproszenie

Zapraszamy studentów na staż zawodowy w Centrum Interwencyjnym KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza studentów III, IV i V roku na staż zawodowy. W ramach stażu w Centrum Interwencyjnym KOPD będzie można poznać w praktyce konkretne działania mające na celu pomoc dzieciom  w sytuacjach łamania ich praw:

  • udzielanie informacji
  • udzielanie pomocy korespondencyjnej, mailowej
  • obsługa  telefonu informacyjno- interwencyjnego i telefonu zaufania
  • podejmowanie i monitorowanie działań interwencyjnych
  • uczestnictwo w konsultacjach psychologicznych, zajęciach grupowych, sesjach mediacyjnych, diagnozach dzieci z podejrzeniem molestowania seksualnego, szkoleniach

 

Przyjęcie na staż poprzedzone będzie cyklem szkoleń w zakresie:

  • form pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie
  • zasad podejmowania interwencji
  • zasad obsługi telefonu oraz pomocy korespondencyjnej
  • kompetencji służb lokalnych i współpracy instytucji w działaniach interwencyjnych
  • podstawowych elementów prawa rodzinnego i karnego

 

W trakcie stażu zapewniamy możliwość merytorycznych konsultacji, szkoleń i zajęć superwizyjnych.

Staż jest przewidziany dla osób posiadających wiedzę teoretyczną z zakresu przemocy, interwencji kryzysowej oraz psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysłanie cv na adres mailowy: b.paczuska@kopd.pl do dnia30  września 2009 r.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Bożena Paczuska – Jałowińska

Powrót

Skip to content