Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na podstawie decyzji  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  nr 250/2010 z dnia 22 października 2010 roku,Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 27 A lok 5, 00- 521 Warszawa, w dniach 05.11 2010 roku – 31.01.2011 roku przeprowadził zbiórkę publiczną w 69 sklepach SMYK. Celem zbiórki było dofinansowanie prowadzonych w Centrum Interwencyjnym Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie interwencji psychologicznych dzieci wykorzystywanych seksualnie poprzez pokrycie wynagrodzenia psychologów.

Przychody z tytułu zbiórki publicznej wyniosły: 30 664,49 PLN.Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniósł: 552,44 PLN.Pozostała kwota: 30 112,05 PLN została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia dla psychologów.

Powrót

Skip to content