Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne

KOPD podpisał list do Ministerstwa Finansów w sprawie zbiórek publicznych. Kierunek zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów stoi w sprzeczności z ideą przyświecającą zmianie ustawy o zbiórkach publicznych nad którą od dłuższego czasu trwały prace MAiC oraz organizacji pozarządowych. Zasadniczym celem nowelizacji miało być uproszczenie dotąd obowiązujących anachronicznych przepisów (Ustawa pochodzi z 1933 roku) i stworzenie klarownej podstawy prawnej do regulacji tej części życia publicznego. W liście otwartym, który mogą Państwo podpisać poniżej, organizacje wyjaśniają po raz kolejny jakim obowiązkom kontrolnym podlegają organizacje pozarządowe. Podobna dyskusja toczyła się również w czerwcu, wtedy udało się przekonać do naszych racji Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji. Uchwalenie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów niweczy wykonaną dotąd pracę i może ograniczyć rozwój dobroczynności w Polsce. Projekt założeń ustawy zgłoszony przez MAiC odnoszący się wyłącznie do zbiórek gotówki oraz darów w naturze w wystarczającym stopniu reguluje tę sferę życia publicznego. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/828627.html

Powrót

Skip to content