Programy

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany będzie  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna...
Czytaj dalej

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez realizację programu podnoszącego umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Projekt adresowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego. Planowane zadanie będzie obejmować następujące...
Czytaj dalej

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy emocjonalnej wobec dzieci w sytuacjach kryzysu związanego z rozstaniem rodziców.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie stosowania przemocy emocjonalnej wobec dzieci w sytuacjach silnych konfliktów przemocowych wewnątrz rodziny. Projekt adresowany jest do rodzin i dzieci, których rodzice podjęli decyzje o rozstaniu i mają trudności w budowaniu porozumienia  rodzicielskiego. Działania w ramach projektu:
  • Mediacje rodzinne
  • Warsztat dla Rodziców „Dziecko w rozwodzie”
  • Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy emocjonalnej wobec dzieci...
Czytaj dalej

Program profilaktyczno-psychoedukacyjny zapobiegający nadużyciom seksualnym i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”

Edukacja seksualna jest najlepszą profilaktyką wykorzystania seksualnego, dlatego, aby zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci KOPD przeprowadzi program „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”. W ramach realizacji programu będą realizowane poniższe zadania: - dwa warsztaty dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi oraz rodzinami z terenu województwa mazowieckiego na temat edukacji seksualnej...
Czytaj dalej