Programy

Nie nudzę się w szkole – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim projekt „Nie nudzę się w szkole - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego „Fundacja PZU po lekcjach”. W ramach działań...
Czytaj dalej

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany będzie  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna...
Czytaj dalej

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez realizację programu podnoszącego umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Projekt adresowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego. Planowane zadanie będzie obejmować następujące...
Czytaj dalej

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy emocjonalnej wobec dzieci w sytuacjach kryzysu związanego z rozstaniem rodziców.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie stosowania przemocy emocjonalnej wobec dzieci w sytuacjach silnych konfliktów przemocowych wewnątrz rodziny. Projekt adresowany jest do rodzin i dzieci, których rodzice podjęli decyzje o rozstaniu i mają trudności w budowaniu porozumienia  rodzicielskiego. Działania w ramach projektu:
  • Mediacje rodzinne
  • Warsztat dla Rodziców „Dziecko w rozwodzie”
  • Kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy emocjonalnej wobec dzieci...
Czytaj dalej

Skip to content