Programy

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna,...
Czytaj dalej

Nie nudzę się w szkole – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim projekt „Nie nudzę się w szkole - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego „Fundacja PZU po lekcjach”. W ramach działań...
Czytaj dalej

Skip to content